Matematiksel zeka nedir?

Sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerilerinin gelişmiş olduğu bir zeka türüdür.

Bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru, bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanması, bir bilim adamı gibi sebep sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir mantık yürütebilme kapasitesidir.

Matematiksel zekası yüksek olan bir öğrenci olayların işleyişi hakkında soru sorar. Matematik dersini çok sever, mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç gibi stratejik oyunları oynamayı sever. Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur. Yaşıtlarına göre soyut düşünür.  

Matematiksel zekaya sahip olanların özellikleri nelerdir?

- Hesaplama, somut işlemlerden soyut ifadeler üretme, problem çözme, mantıksal ilişki kurabilme, muhakeme yapabilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri çok gelişmiştir.

- Farklı parçaları birleştirip bütüne ulaşabilir, çıkarımlarda bulunabilirler.

- Genellikle çok meraklıdırlar ve çok soru sorarlar.

- Zeka oyunları en sevdikleri uğraştır ve oldukça başarılıdırlar.

- Matematiksel çalışmaları sever, deney yapmaktan hoşlanırlar.

- Akıl yürüterek, soyut kavramlardan yola çıkarak sayılar arasında bağlantı kurmak ve sonuca ulaşmak konusunda yetenekleri vardır.

- Şekiller, tablolar ve grafiklerle çalışmayı severler.

- Eleştirel ve sorgulayıcı bir düşünme yapısına sahiptirler.

Matematiksel zekaya sahip olanların yatkın olduğu meslekler nelerdir?

- Matematikçi

- Mühendis

- Mimar

- İstatistikçi

- Ekonomist

- Bilim adamı

- Bilgisayar uzmanı