Mücib ne demektir?

Soruya cevap veren, soruyu cevaplandıran kimse demektir.

Esma i hüsna (Allah'ın isimi) olarak mücib

İstekleri karşılayan, ihtiyaçlara cevap veren, duâ ve niyazları kabul eden anlamındadır. 

 Mücib kelimesinin kökeni nedir?

Arpça bir kelimedir. Arapçadaki isteği karşılamak, cevap vermek anlamındaki "icabet" kelimesinden türemiştir.