Musikişinas ne demektir, kime denir?

Mûsikîyi bilen, mûsikiyle uğraşan kimseler için kullanılan bir sıfattır.

 Musikişinas kelimesinin kökeni nedir?

Arapça "musiki" ve farsça, bilen kişi anlamındaki "şinas" kelimelerinin terkibinden meydana gelmiştir.

Musikişinas kelimesiyle örnek cümle:

Genç kız daha şimdiden bir mûsikîşinas sayılabilirdi. Fakültedeki tahsîline kadar öğrendiği her şeyi unutmuş, yalnız mûsikî duruyordu. Âdeta nağmeden bir dünyâsı vardı.

(Ahmet H. Tanpınar)