Reprodüksiyon ne demektir? 

Aslını bozmadan yapılan taklit demektir. Sanat konusunda, eserlerin kopya ve taklit edilmesidir.

TDK'ye göre anlamı

TDK'ye göre, çoğaltma demektir.

Reprodüksiyon kelimesinin kökeni nedir?

Kelime dilimize Franszıcadan geçmiştir. Kelimenin Fransızca aslı "reproduction"dur.

Güzel sanatlarda rerprodüksiyonlar doğrudan sanatçı tarafından yapılır; baskı tekniği kullanılmaz.

Reprodüksiyonun iki işlevi söz konusudur. Biri müşteri talebine cevap oluşturma; bir diğeri güzel sanatlar öğrencilerine teknikleri öğretme. Teknikleri öğretme açısından oldukça önemlidir çünkü teknikleri en iyi öğrenme yöntemi onları uygulamaktır.