Orhan Gazi dönemindeki başarılı fetihler, oğlu I. Murad zamanında da devam etti. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Trakya'ya yapılacak seferler kolaylaşırken, Gelibolu'nun alınması Balkan'ların fethinin önünü açtı. Bunun en önemlşi adımlarından biri de Sazlıdere Savaşı oldu.

Hadrianopolis 1

Edirne( Ozamanlardaki ismiyle: Hadrianapolis)

Peki Edirne'nin Fethi'ni sağlayan Sazlıdere Savaşı ne zaman yapılmıştır? Sazlıdere Savaşı nerede yapılmıştır? Edirne ne zaman fethedilmiştir?

Sazlıdere Savaşı (1362) I. Murat zamanında Osmanlılarla Bizanslılar arasında Sazlıdere mevkiinde yapılan savaştır. Bu savaşın sonunda Edirne(Hadrianopolis) alınarak, burası başkent yapılmıştır. Osmanlıların Balkanlara açılmasını sağlayan fetih Osmanlı tarihinde önemli bir başarı olarak göze çarpmaktadır.

Sultan Birinci Murat zamanında Balkan fetihleri hızla devam etti ve bu Balkan fetihlerini durdurmak isteyen Macarlar ve Bulgarlar birleşerek Sazlıdere'de Osmanlı Ordusunu durdurmak istediler ve Osmanlı Devleti ile Bulgarlar arasında savaş çıktı. Yapılan savaşı kazanan Osmanlı Ordusu Edirne'ye girdi. Kısa bir süre sonra da Edirne başkent yapıldı.

Sazlıdere Savaşı Tarafları 

 Sazlıdere Savaşında taraf devletler

  1. Osmanlı İmparatorluğu 
  2. Bizans İmparatorluğu'dur. 

 Sazlıdere Savaşı Nedenleri 

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da ilerlemek istemesi.
  • Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğunu durdurmak istemesi ve onu bir tehlike olarak görmesi
  • Osmanlı İmparatorluğu gaza politikası ile Avrupa'ya İslam dinini yaymak istemesi. 

Sazlıdere Savaşı'nın sonuçları ve önemi nedir?

Türk siyasi tarihinin kara günü: 17 Eylül Türk siyasi tarihinin kara günü: 17 Eylül

Bu savaş sonucu Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa ve Balkanlar ile kara bağlantısı Osmanlı Devleti tarafından koparılmış oldu.

Edirne'nin alınması sonucunda Osmanlı tehlikesini görmeye başlayan Avrupa, Haçlı Seferleri'ni yeniden başlattı.