Tahammülfersa ne demektir?

Dayanılmaz demektir.

Tahammülfersa kelimesinin kökeni nedir?

Arapçada dayanma anlamındaki "tahmmül" ve Farsçada yıpratan anlamındaki "fersa" kelimelerinin terkibinden olumuştur.

Tahammülfersa kelimesiyle örnek cümle:

 "Bu iptidai dişi hassasiyetinin cazip ve tahammülfersa taraflarını zihnimde ayırmaya başladım."  (Peyami Safa)