TC kimlik numarası ezberleme şeklinin zeka türünü belirlediği öne sürüldü. İddiaya göre, 11 rakamdan oluşan T.C noyu ezberleme şekliniz hangi zeka türüne sahip olduğunuz hakkında ipucu veriyor.

TC kimlik numarasını ezberleme yöntemlerinin kişiden kişiye değişmesi, zeka türünün işareti olarak yorumlandı. Zeka türünü merak edenler, söz konusu ezberleme yöntemleri üzerinden zeka yöntemlerini kısa sürede öğrendi.

tc kimlik no ezberlemeye göre zeka türleri

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE EZBERLEME ŞEKİLLERİNİN ZEKA TÜRÜ:

2+2+2+2+2+1 (Dilbilimsel zeka nedir? Dilsel zeka nedir? Sözel zeka nedir?)

Bireyin kendi diline ait kavramları, bir masalcı gibi sözlü olarak ya da, konuşmacı, yazar, editör veya gazeteci gibi yazılı olarak etkili olarak etkili bir şekilde kullanabilme kapasitesidir.

2+3+3+3 (Sosyal zeka nedir?)

İnsanları rahat ve doğru biçimde anlama ve anlaşma, insanlarla doğru etkileşim kurma yeteneğidir. Sosyal zekası güçlü olan kişiler, sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği yapma, onlarla uyum içerisinde çalışma gibi yetenekleri yüksektir.  

2+3+2+2+2 (Natüralist zeka nedir? Doğal zeka nedir?)

Bir insanın doğaya ve dünyaya ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir zeka türüdür. Bu zekaya sahip olanlar bitki yetiştirme, hayvanlara bakmakla ilgilenirler. Hayvanat bahçesi çalışanı, biyologlar, bahçıvanlar ve veterinerlerin natüralist zekaya sahip olduğu belirtildi.

2+2+2+2+3 (Analitik Zeka nedir?)

Bir problemi veya konuyu tümden gelim yöntemi ile alt konulara ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğidir. Konuların küçük parçalara ayrılıp bilginin sorgulanmasındaki amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek/geliştirmektir. Analitik düşünme yeteneği olan kişiler, karmaşık yapılar karşısında pratik çözümler üretebilirler.

3+3+3+2 (Müzikal zeka nedir? Müziksel zeka nedir?)

Bir bireyin bir besteci, müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi, ve ifade etmesi kabiliyetidir. Müziksel ritmik zekası yüksek olan bireyler, sadece müziksel eserleri hatırlamazlar, olayların oluşumunu ve işleyişini müziksel bir dille düşünmeye, anlamaya  ve yorumlamaya ifade etmeye çalışırlar.

3+2+2+2+2 (Sosyal zeka nedir?)

İnsanları rahat ve doğru biçimde anlama ve anlaşma, insanlarla doğru etkileşim kurma yeteneğidir. Sosyal zekası güçlü olan kişiler, sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği yapma, onlarla uyum içerisinde çalışma gibi yetenekleri yüksektir.  

3+3+2+3 (Matematiksel zeka nedir? Mantıksal zeka nedir?)

Sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerilerinin gelişmiş olduğu bir zeka türüdür. Bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru, bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanması, bir bilim adamı gibi sebep sonuç ilişkisi kurarak olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir mantık yürütebilme kapasitesidir.

3+2+2+2+2 (Sosyal ve müzikal zeka)

Yalnızlık onlara göre değildir. Dışa dönük olmaları ile bilinirler. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır. Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

4+4+3 (Bedensel zeka nedir? Sportif zeka nedir? Kinestetik zeka nedir?)

Aklın  ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik kullanılan zeka türüdür. Bir kişinin bir aktör, atlet yada dansçı gibi düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığını veya bir heykeltıraş, tamirci, cerrah gibi ellerini elleriyle yeni bir şeyler üretme kabiliyetidir. Bu tür zekası yüksek olan kişiler; koordinasyon, güç, denge, esneklik ve hız gibi bazı özel fiziksel becerileri yüksektir.  

4+3+2+2 (İçsel zeka nedir? Kişisel zeka nedir?)

İnsanın kendini ifade edebilme yeteneği doğrultusunda başta kendisi olmak üzere insanların iç dünyasını ve hislerini anlamaya yönelik hareket eden bir zekadır. Kişisel zeka olarak da tanımlanmaktadır.

4+4+3 ( Sorgulayıcı ve sportif zeka)

Bu zeka türüne sahip olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır. Bir konu hakkında her şeyi merak edip anında araştırmaya koyulurlar. Neden-sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Kendi bedenlerine önem veren ve ruhlarını besleyen kişilerdir. Durağanlığı hiç sevmezler. Hareket halinde olmayı severler.