Toyonculuk nedir?

Ziya Gökalp, "Toyon"u eski bir Türk dini olarak görüyor, şamlık ve kamlık içinse büyücülük diyordu.Fakat genel kabul Şamanizm'in bir din olarak kabul edilebileceği yönündedir. "Toyon"un bir din olduğunu söylemek için ise ihtiyaç duyulan deliller mevcut değildir.