Zahiriyye mezhebi neyi savunur?

Kurtuba'da ortaya çıkan ve Endülüs Emevileri tarafından resmi mezhep olarak benimsenen itikadî İslâm mezhebi. Kuran'daki ayetlerin yalnızca zahiri ya da görünüşteki anlamlarına önem veren, onların mecazî anlamlarını hiçbir şekilde kabul etmeyen Zahirilere göre, din ilahi olup, tasım akılsaldır. Ilahi meselelerin insan aklıyla çözümlenemeyeceğini öne süren mezhep, Kuran ve hadislerin yorumlanması suretiyle, onlardan yeni anlamlar çıkarmanın, sadece yanlış değil, fakat aynı zamanda boşuna olduğunu savunur.