Şikayetçi Yüksel Yalçınkaya;ByLock kullanması”, “Bank Asya’da hesabı olması” veFETÖ ile bağlantılı olduğu ilan edilen kuruluşlara üye olması” delil sayılarak mahkum edilmesinin temel insan haklarının ihlali olduğunu söyleyerek AİHM'e başvurmuştu.

AİHM Büyük Dairesi davada Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin 1. fıkrasını, kanunsuz suç olamayacağı ilkesini düzenleyen 7. maddesini ve örgütlenme ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Büyük Daire, 7. maddenin ihlal edildiğine 6'ya karşı 11 oyla, 6. maddenin 1. fıkrasının ihlal edildiğine 1'e karşı 11 oyla ve 11. maddenin ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Kararda, Türkiye'nin, bireysel başvuruyu yapan Yüksel Yalçınkaya'nın 15 bin euro tutarındaki mahkeme masraflarını, ayrıca çıkabilecek vergi ve masrafları da ödemesine hükmedildi.

Söz konusu başvuruda şikayetçinin yargılanmasında ByLock kullanımının temel delil olarak değerlendirilmesine dikkat çekildi ve bu düzeltilmez ise Türkiye’de yerel mahkemelerin, Bylock'u kullanmış olan ve davaları devam eden herkesi yalnızca bu esasa dayanarak mahkum edebileceği uyarısı yapıldı.

AİHM Büyük Dairesi 17 yargıçtan oluşuyor ve üst mahkeme niteliği taşıyor.

Adalet Bakanı Tunç: AİHM yetkisini aştı

AB Komisyonu raporunda "Türkiye'ye vize kolaylığı" tavsiyesi AB Komisyonu raporunda "Türkiye'ye vize kolaylığı" tavsiyesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise AİHM'in Yalçınkaya kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, AİHM'in kararında, Türkiye mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda "FETÖ" üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini söyledi. Tunç, "Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde, hakkında Türk Yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir karar vermiştir" ifadelerini kullandı.