Aksülamel ne demektir?

Karşı hareket, aksi tesir,tepki, reaksiyon demektir. Arapça kökenli bir tamlamadır. Tersine çevirme anlamına gelen "aks" ve iş anlamına gelen "amel" sözcüklerinin terkibinden oluşmuştur.

Aksülamel kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına bir örnek:

"Oh, size bu yağmurlu günlerin bende yaptığı aksülameli nasıl anlatmalı! " (Ahmet H. Tanpınar)