Alametifarika ne demektir?

Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik.

Alametifarika kelimesinin kökeni nedir?

Kelime, Arapça "alamet" ve "farika" kelimelerinin terkibinden oluşur.

 Nasıl yazılır?

Kelime "alametifarika" şeklinde ;yani bitişik yazılır.

Niçin bitişik yazılır?

Farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır.

Alametifarika kelimesiyle örnek cümle

"Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)