16.02.2018, 15:50

“Anne babalara önemli uyarı!”

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz  Allahımıza (cc) hamd, başöğretmenimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, canımız ana ve babamıza, mü’min kardeşlerimize, Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara ve Din ve Vatan Muhafızı gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun..

“Allah ve Rasulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme yani tercih hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur..” (Ahzab/36) İlâhi ihtârı gereği Müslümanların Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerini tercih edip etmeme özgürlükleri yoktur!

Bu mühim dersleri çocuklarının öğrenmeleri için tercihlerini acilen yaptırtmaları Allah’ın emanetine sahip çıkmanın ve sadık kul olmanın gereğidir!

Kendi canımızdan sonra ama mallarımızdan önce Allahımızın en büyük emaneti çocuklarımız ve torunlarımız yani nesillerimizdir!

Nesillerimizi İlim ehli, İman ehli, Namaz ehli, merhamet, ahlak, haya ve edep ehli yetiştirmek başta biz ana babaların imanî sonra devletin asl görevledir! Ve Devletin varoluş sebebidir!

Tüm Maddi ve Manevi İlimlerin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı Siyer ve Temel Dini Bilgiler dersleri hayatımızın, imanımızın, namuslarımızın, canlarımızın, nesillerimizin ve vatanımızın teminatıdır!

Bu dersleri talebelerine tavsiye ve  tercih ettirmeyen hatta sabote eden öğretmen ve okul müdürleri savaş suçluları gibi sorumludurlar! 

“Saldım çayıra, Mevlam kayıra!” tipindeki vurdumduymaz ve gafil anne babalarda aynı ihaneti içindedirler!

Savaşta, düşmanlarımıza destek olmak, yazılı ve sözlü yataklık yapmak nasıl ihanetse nesillerimizin ruhlarını ve gönüllerini düşmanların rejim ve modalarıyla işgal ettirmek de daha büyük bir ihanettir!

Hele düşmanlarımızın sigara, alkol, esrar, eroin, fuhuş vs. tuzaklarının ağlarına düşmelerine sebeb olmak, göz yummak ve hatta seyirci kalmak en büyük savaş suçudur! Ve Dine ve Vatana İhanettir!

Din ve Vatansever aileler önümüzdeki hafta sona erecek tercih dersleriyle ilgili imtihandadırlar!

Dünya Okulunda Ahiret Yurdu için kulluk sınavından geçtiğini düşünen her akıllı kişi, tercihini ölüm ve ölüm ötesi sonsuz hayat için yapmalıdır!

Nefis ve nesillerimize merhametimizden Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizin Hayatını ve Dinimiz İslam’ı öğrenmeliyiz! Ve öğrenmek için de bu mühim dersleri tercih etmeliyiz!

“Ey İman edenler! Emanetlerinize bilerek ihanet etmek suretiyle Allah ve Resulüne ihanet etmeyiniz!” (Enfal/27) ilahi mesajının gereği nesillerimize ihanet edenlerden olmamalıyız!

Okunuşundaki ahengi, bedii zevki ve ezberlenmesi sadece kendisine özel olan Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kullarına gönderdiği sevgi ve hayat mektubudur!

Yaratıcımızdan gelen bu İlahi mektupları ve mektuplardaki mesajları anlamayalım diye harf devrimi yapan içimizdeki tapınak şövalyelerinin asırlık oyununu Kur’an-ı Kerim ve Siyeri Nebi derslerini tercih ederek bozmalıyız!

Melun Fetenyahu gibi  hâlâ yaygınlaşan din tacirlerinin, sahte mehdi bezirganlarının ve ‘rivayet kültürü’ ambalajı içinde sunulan Sünnetsiz yani Peygambersiz Din uydurukçu şarlatanların tuzaklarına nesillerimizin düşmemeleri için Temel Dini Bilgiler dersini de tercih ettirmeliyiz!

İktidarımız da o günkü Anayasa Mahkemesi engeli sebebiyle çıkardıkları tercih dersleri kanununu “tercih etmeyecekler” şeklinde değiştirmelidir!

Yani Veliler Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler Derslerini istemiyorsa dilekçe vermeli! 

Veremeyeceklerine göre talebeler otomatikman bu dersleri okumalıdır!

Ayrıca;

Milli Eğitim Bakanlığını acilen göreve davet ediyorum!

Devletimiz can, mal ve namus teröristlerini, din ve vatan düşmanlarını kendi okullarında yetiştirmemek istiyorsa, tüm ilimlerin ana kaynağı ve Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri hayatımızın, imanımızın ve vatanımızın temeli ve teminatı olduğunu asla unutmamalıyız!

Bu sebeple; dini dersleri  tercih ettirmeyen, sabote eden öğretmen ve okul müdürleri derhal görevden alınmalıdır!

Haydi! Tercihli ders seferberliğine!

Haydi! Din ve Vatan aşığı hayırlı nesil yetiştirme seferberliğine!

Haydi! Allah’a ve Resulüne sevgi ve saygı bağımlısı nesil yetiştirmeseferberliğine!

Haydi! Geleceğin Fatihlerini, Haymanalarını yetiştirme seferberliğine!

Allah (c.c), Afrin’de savaşan ordularımıza da ülkemizde cehaletle savaşan eğitim ordularımıza da acilen yardım eylesin!

Tercihimizi Hak’tan ve Ahiretten yana eylesin!

İnşallah, Salı akşamı saat 20.45 Akit Tv “Milli Diriliş” Canlı Yayın Programında buluşmak üzere Allaha Emanet olunuz!

Bu dua ve temennilerle, içimizdeki malum İsrailcilerin talimatlarıyla Yüz yıl evvel Cuma’yı Pazar’a çevirerek yasallaştırdıkları Cuma Tatili yasağının kalkması ve Ayasofya’nın acilen açılması, Siyonist ve Haçlı işgallerinin bizzat ellerimizle sona erdirilmesi dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun!

Selâm, sevgi ve duâyla..

Facebook: @sevkiyilmaztr  /  @sevkiyilmaz1955

Twitter: @sevkiyilmaz

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?