Bismillahirrahmanirrahim
Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere,
Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize,
Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun   

 

Ana Hayat Yasamız, Kur'an-ı Kerim Anayasamıza kavuştuğumuz evveli Rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif ayımıza yine içimiz dilhun giriyoruz!
Yine İşgal!
Yine kan!
Yine gözyaşı!
Yine feryat
ile girmenin burukluğunu yaşıyoruz!

Tam yüz Yıllık Filistin Devletimizi, yeryüzünün en korkak, en kalleş ve en nankör kavmi Siyonist İzrail Şeytanının tüm emperyalist haçlı devletlerle birlikte işgali sonucu milyonlarca Muhacir, yüzbinlerce Şehid ve Gaziler bölüğü ve Kudüs-ü Şerifimizin Kahraman Muhafızları; beyinleri, yönetimleri, Petrol vb.. tüm maddi imkanları işgal edilmiş gafil 2 Milyar Müslüman toplumundan kıyam bekliyor!
Diriliş bekliyorlar!
Dirlik ve birlik bekliyorlar!
Maddi ve Manevi destek bekliyorlar!

1865 tarihinden beri tam 159 yıldır Emperyalist zalim Çin Devleti tarafından canları, malları ve namusları  işgal altında Türklerin Diyarı manasına gelen Türkistan Devletimizde aynı Filistin gibi Milyonlarca Muhacir, yüzbinlerce Şehid ve Gaziler bölüğü; beyinleri, yönetimleri, Petrol vb.. tüm maddi imkânları işgal edilmiş gafil 2 Milyar Müslüman toplumundan kıyam bekliyorlar!
Diriliş bekliyorlar!
Dirlik ve birlik bekliyorlar!
Maddi ve Manevi destek bekliyorlar!

Biz,  Allah’ımızın “Sağlığınız yerindeyse ve seferde değilseniz  Ramazan Ayında Farz olan Orucu tutun!” emrine imanımızın gereği uyuyoruz! Ama her Ramazan-ı Şerif Ayında bizler sadece otuz gün gündüz Oruç tutarken; her sene, her ay, her gün ve her gece susuzluktan ve yiyeceksizlikten oruç tutarcasına ölüme mahkum edilen Asya’da, Afrika’da, Irak'ta Suriye’de ve Filistin’de Milyonların aç ve susuz mazlumların yaşadığı bir Dünya’da bu Rahmet Mağfiret ve Af Ayı Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilerek Müslümanların İslam ilacıyla birleşmesi, dayanışması, yardımlaşması ve kucaklaşması zamanı hala gelmedi mi?

“Biz birbirimizi yemezsek bizi kimse yiyemez ve yenemez” gerçeğini görmemize engel Irkçılık, Hemşehricilik, Particilik, Mezhepçilik vb..körlükten ve manevi kirlerden temizlenmek için bu Rahmet Mağfiret ve Af Ayı Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilerek Müslümanların birleşme, dayanışma, yardımlaşma ve kucaklaşması zamanı hala gelmedi mi?

Kul hakları hariç, bütün günahlarımızın affedildiği Ramazan-ı Şerif ayında; “Nice oruç tutanlar var ki, oruçlarından payları açlık ve susuzluktur. Ve yine nice ayakta duranlar / namaz kılanlar var ki, namazından elde ettiği şey yorgunluktur.” Hadis-i Şerif’indeki af ve merhamet dışı kalanlardan olmamak için bu Rahmet Mağfiret ve Af Ayı Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilerek Müslümanların İslam İlacıyla birleşmesi, dayanışması, yardımlaşması ve kucaklaşması zamanı hala gelmedi mi?

Her geçen gün; tarihi engin mirasımızdan, İslami Medeniyetimizden, insani ahlaki değerlerimizden, dürüstlük, doğruluk ve sadakat, merhamet ve kardeşlik erdemlerimizden uzaklaşmakta olan toplumumuzun ve namazsız, oruçsuz, sevgisiz, saygısız, alkolik, uyuşturucu bağımlısı zavallı nesillerin kurtuluşu için bu Rahmet Mağfiret ve Af Ayı Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilerek Müslümanların İslam İlacıyla birleşmesi, dayanışması, yardımlaşması ve kucaklaşması zamanı hala gelmedi mi?

Faiz ve kumar belasının, karaborsanın, enflasyon düzenbazlığının ve ticari ahlaksızlığın sebep olduğu açlık, sefalet, işsizlik ve pahalılıktan canına tak diyen halkların kurtuluşu adına İslami İktisadi Adil Düzene ve Ekonomik Reçetelere dönebilmemiz için bu Rahmet, Mağfiret ve Af Ayı Ramazan-ı Şerif’i fırsat bilerek Müslümanların İslam İlacıyla birleşmesi, dayanışması, yardımlaşması ve kucaklaşması zamanı hala gelmedi mi?

Allah’ım! Müslümanların birleşmesini, dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kucaklaşmasını sağlayacak tek ilaç değişmez ve değiştirilemez Ana Yasamız ve Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’i okumayı, Resulünün Önderliğinde ve Öğretmenliğinde anlamayı ve İslami İlkeleri severek yaşamayı biz Müslüman kullarına bu Ramazan-ı Şerif ayında acilen lütfeyle! Amiin

Allah’ım! Yer’den yiyenleri en sonunda yerin yiyeceğini unutmadan tüm yeryüzü mazlumları biçarelere, yoksullara yolda kalmışlara, evsizlere, depremzedelere mağdur ve mazlumlara Mali sorumluklarımızı yerine getirerek oruçlarımızı tutmamızı ihsan buyur!
Amiin
“Allah’ım,  Sen affedicisin! Kerimsin, cömertsin merhametlisin Ve Affı, bağışlamayı seversin bizi, can Ana babamızı ve tüm müminleri affeyle!” dualarıyla oruçlarımızı açabilmeyi, zekâtlarımızı ve diğer hayırlarımızı tüm mağdur ve mazlumlara gönülden severek cömertçe verebilmeyi ihsan buyur! Amin.

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve Kur’an Ayımız Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun.
Selam sevgi ve duayla

 

www.sevkiyilmaz.net
 Twitter:
@sevkiyilmaz
 Facebook:
@sevkiyilmaztr
@sevkiyilmaz1955