İngiltere merkezli olup daha çok akademik makaleler yayınlayan  Tandfonline 14 Aralık 2017 tarihinde Li, Chengkun Jiang, Haitao Wang, Shuang Cong ve  Mingqian Tan imzası ile “Coca-Cola ve Pepsi-Cola'da bulunan floresan nanopartiküller: fizyokimyasal özellikler, sitotoksisite, biyodağılım ve sindirim çalışmaları” başlıklı bir makale yayınlandı.

İlgili çalışmada Microsoft’un, Pepsi ve Coca Cola ile 23 Nisan 2024 tarihinde duyurduğu 1,1 Milyar Dolar tutarındaki 5 yıllık bulut ve üretken yapay zeka girişimlerini hızlandırmak üzere yapılan anlaşmanın içeriği yani arka planı vardı. Yine yapılan anlaşmanın aslında planlı salgının başladığı 2020 yılında 250 milyon dolar ile başladığı ve 2024 yılına gelindiğinde katlanarak 1.1 Milyar dolara çıktığı  bilgisi de yer almaktaydı.

Dünyada adı herkes tarafından bilinen Coca Cola ve Pepsi ürünlerinde Nano Teknoloji kullanıyor. O  teknoloji ile bir maddenin 100 nanometre(nm) ve altında kalan toz zerreciklerini kullandığı için nanopartikülleri göremiyorduk.

Gözle görülmeyen bu nanopartiküllerin, kabul ettikleri tüm tüketici yasaları ve sözleşmelerine rağmen ürün etiketlerinde olması gerekirken, bu bilgilendirmeyi yapmadıkları için tüketiciler de bunu bilmiyorlardı.

Bir yazılım şirketi olan Microsoft ile anlaşma yapan Coca Cola ve Pepsi'nin, ürünlerinde  kullandığı nano teknoloji, floresan nanopartiküller(NP) ile de NP içindeki boyaların (burada söz konusu bu içeceklerin özütü olan Cochineal böceğinin larvalarından elde edilen  renklendirici yerine de kullanmak olabilir) konsantrasyonlarını hassas bir şekilde kontrol etmek ve değiştirmek suretiyle, tek bir dalga boyuyla uyarma, farklı emisyon imzalarına yol açarak, birden fazla hedefin aynı anda ve hassas bir şekilde algılanmasına izin vermektir.

Virüs Değil Cola İzole Edilmiş!

Coca Cola’nın 2017 yılında yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıkan gıda kaynaklı nanopartikülleri kullanması, insan sağlığına ilişkin kaygılar ile birlikte 2024 yılında ancak gündeme getirmiş bulunuyoruz. Ne tesadüf ki Cola-Pepsi de nanopartiküllerin kullanıldığı mRNA sıvıları ile eş zamanlı olarak 2020 yılında bu teknolojiyi kullanmaya başlamış.

Ve bu çalışmada, dünyanın en popüler içeceklerden ikisi olan Coca-Cola (Coke) ve Pepsi-Cola'da (Pepsi) laboratuvar ortamında izole edilmiş yaklaşık 5 nm'lik floresan NP'lerin varlığı tespit edilmiş.

Bu içeceklerin NP'lerinde sırasıyla, “%3,3 ve %4,3 kuantum verimine ve ayarlanabilir emisyona sahip üç element olan H, C ve O'yu” içerdiği ortaya çıkmış.

Bu iki içecekteki NP'lerin, metabolizmayı ve biyodağılımı değerlendirildiğinde, NP'lerin ince bağırsak ve kolorektumda sindirildiğini ve emildiğini, ayrıca böbrekler yoluyla değil esas olarak karaciğer yoluyla atıldığı ortaya çıkmış. Beyin ve kalpte de önemli miktarda NP birikimi gözleniyor; bu da NP'lerin sindirim sisteminde kolaylıkla biriktiğini ve kan-beyin bariyerini geçip beyinde dağılabildiklerini gösteriyor. 

Özetle Microsoft’un gıda maddeleri için geliştirdiği yazılımı, yine 5G teknolojisi ile dijital dönüşümünü mümkün kıldığı ortaya çıktı.

Bu da demek oluyor ki elde edilen teknoloji sayesinde, gıda maddeleri ile de her türlü etkileşimi sağlamak ve yönlendirmek  olası görünüyor.

Ve bundan sonra bu teknolojinin bütün gıdalarda kullanılacağını da düşünebiliriz.

Anlaşılan aynı LNP (Lipit Nanopartiküller) teknolojisi yaygın olarak ilk önce Coca-Cola  ve Pepsi-Cola gibi içeceklerde sonra da mRNA sıvılarında kullanılmış. O zaman bu teknoloji sayesinde oluşturulan buluttaki veriler kullanılarak havada, karada kısaca yaşamın her alanı kontrol edilebilir.

Yapay eti tartışırken, bu içeceğin artık yapay teknolojik bir içecek olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ne de olsa colalı içeceklerin özütü olan, Carmine Pigmenti altın değerinde bir renklendirici.