Bismillahirrahmanirrahıım 

Bizleri; Yeryüzünün en üstün ve en şerefli varlığı insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan ve kurduğu Dünya ve diğer Âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerinin hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Kabir Hayatımızdan itibaren Ahiret ’in büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd ve Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize

salat ve selam olsun! 

İslam, eşsiz tek Şeriat'tır! Ama her şeriat İslam değildir!    

İnsanlığın gündemi; tüm dünya gençliğini uyuşturucu zehirlerden, çılgınca eğlencelerden ve batılı batıl modalardan ve sömürücü faiz belasından kurtarmak, manen bunalan gençliğin kurtuluş yollarını açmak, Filistin’deki Siyonist canavarlarının asrın en büyük katliamını, Din ve Soy kırımını önlemek, Doğu Türkistan, Ukrayna, Kırım, Keşmir ve diğer tüm Mazlumların özgürlüğüne konan zulüm prangalarını kırmak olması gerekirken, birileri ise; Siyon-Haç çetelerini rahatlatmak için asıl gündemi yapay gündemlerle saptırtmaya çalışarak adeta jan misyonerlerin faaliyetlerine bilerek ya da bilmeyerek gaflet içinde hizmet etmektedirler. 

Firavunların hocası meşhur bel'amın görevini asrımızda üstlenmiş bir grup âlim kisveli kişiler yine gündemi saptırtmak için Şeriat tartışmalarını kasten gündeme getirdiler! Hedefleri olsa olsa, “Taşları bağlamak, Köpekleri mazlumlara saldırtmayı sağlamak!” 

Sanki memlekette ya da dünyanın herhangi bir yerinde İslam'ın hayat ve hukuk nizamı olan Şer'i kuralları uygulayan bir devlet ya da düzen varmışta uygulama sahasındaki eksikler, noksanlar ve bu noksanlıklardan dolayı da (haşa) sosyolojik bir travma oluşmuş intibası verme çabasına giriyorlar. Neyin kafasını taşıyorlar!? 

İçerisinde yaşadığınız toplumun bir kısmının İslam ve O'nun nizamından uzaklaşarak sırt dönmesi nedeniyle yaşadığı sosyo- kültürel-inançsal travmalarına karşı tek ilaç olan İslam eczanesinin ilaçlarından reçete yazacaklarına  bir de (haşa) İslam'ı suçustü yapmışcasına bir uslüpla Allah'a ders vermeye mi cüret ediyorlar! 

Sosyolojik kırılmalardan; “Süresiz Nafaka zulmünü!” “Çok genç yaşta evlenen gençlere hapis zulmünü!” “Köpeklerin İnsanları parçalamasına zemin hazırlayan yasa zulmünü!” “Kadının beyanı esastır zulmünü!” ve benzeri küresel dayatmalar karşısında tek bir karşı duruşları oldu mu, bu zulüm ve haksızlıklardan  birini hiç gündemlerine aldılar mı? Bildiri yayınladılar mı? 

Şimdi de bütün bu zulümleri ortadan kaldırmak için Allah’ımızın eşsiz elçileri Resul Efendilerimiz vasıtasıyla gönderdiği eşsiz İslam Şeriatına utanmadan hayasızca saldırıyorlar!

Ve Siyonizm ahtapotunun sömürü ve işgal kolları olan, Emperyalizm, Kapitalizm, Sosyalizm ve Laisizm (Deizm) denilen en büyük zulüm olan Şirk ve Küfür rejimlerini adeta alternatif bir şeriat olarak Müslümanlara yutturmaya çalışıyorlar!  

Kardeşlerim!  

Felsefi ağız oyunları yapan ağızlarından zehirli salyalarını akıtan zevatta çok iyi biliyorlar ki!  

Şeriat; cadde ve yol demektir! Ve Dünyada İki Şeriat vardır Rahman’ın eşsiz İslam Şeriatı (Hakk yolu) ve Şeytan melun ve avenelerinin Batıl Şeraiti (Yani batıl yollardır!)  

“Ve onlara, hak dinin özü, esası ve amacı konusunda apaçık deliller vermiştik. Ne var ki onlar, kendilerine ilim ve hikmet dolu ayetler geldikten sonra, sırf aralarındaki çıkar çatışmaları, kin, ihtiras, azgınlık ve çekememezlik yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Böylece Peygamberlerin getirdiği inanç sistemini terk edip, bunun yerine kendi uydurdukları hurafeleri din hâline getirdiler. Ama hiç şüphen olmasın ki, Rabb’in ayrılığa düştükleri her konuda, Diriliş Günü aralarında hükmünü verecektir! Sonra ( Ey Resulüm!), seni de bütün Peygamberlerin insanlığa getirdikleri bu dinde yeni bir hukuk düzeni, bir şeriat ile görevlendirdik ve hepinizi, kıyamete kadar insanlığı aydınlatacak bu yasalara itaat etmekle yükümlü kıldık; o hâlde, ona uy,

ilâhî hükümleri reddeden cahillerin arzu ve heveslerine uyma!” (Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim / Casiye Suresi 17-18.) Ayet-i Kerimelerine ve tüm İlahi mesajlara şeksiz, şüphesiz ve itirazsız imanımız tamdır! 

Allah’ımızın Hz. Âdem (a.s) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize ve en son elçisi Hz. Muhammed (sav) Efendimize gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli eşsiz tek Şeriat İslam’dır!  

Ve İslam Nizamı ve Düzeni Dünyamızı ve Ahiretimizi Cennet yapacak tek Şeriattır! Yani yoldur! Tek nizamdır! Ve tek sistemdir!  

Ama her şeriat İslam değildir! İslam dışı her şeriat (her yol) her rejim insanlığı sadece Cehenneme sürükleyen çıkmaz sokaktır!

Şanlı tarihimizde Asr-ı Saadet'in nuru, kavli ve fiili uygulamaları, Raşid Halifelerin tüm dünyaya  idari ve iradi örnekleri varken ve "Ahkâmil Hâkimiyn" (Hükmedenlerin en güzel hükmedeni) Hâkim celle celaluhun; 

“Gerçek şu ki, Allah katında kabul gören ve insanoğlunu dünya, kabir ve ahiret yurdunda mutluluğa ulaştıracak yegâne Şeriat olan Din, kişisel çıkarları, arzu ve ihtirasları terk edip Allah’ın hükmüne kayıtsız şartsız boyun eğerek barış, esenlik ve güvenliğe ulaşmak anlamına gelen ve bütün Peygamberlerin insanlığa getirdikleri mükemmel bir hayat nizamı olan İslâm’dır…(Ali İmran S.19)i İlahi ültimatomu varken ve; 

Kim İslam’dan başka bir din ararsa (yani Hakk Dinin bazı hükümlerini gereksiz sayarak ılımlaştırmaya veya yetersiz görüp katılaştırmaya çalışıyorsa, ya da bâtıl din ve düşüncelerle uzlaştırıp yozlaştırarak Protestan bir İslam uyduruyorsa, bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kayba uğrayanlardan birisidir. (Ali İmran S. 85) uyarı ve ikazları varken bize başka hangi düzen ve nizam dareyn saadeti sunabilir ki? 

Tüm Kalbimizle Şeksiz Şüphesiz ve İtirazsız İslam Şeriatına İman ettik ve ilan ediyoruz ki "İni'l Hükmü İlla Lillâh" 

Allah’ım, her gün, her Namazın, her rekâtında okuduğumuz Fatiha suresindeki mesajları anlayıp yaşamamız için bize yardım eyle! İnsanları İlmiyle sapıttığı için Mağdub dediğin ve kitap yüklü eşeklere benzettiğin gurur, kibir ve hased abidesi Bel'am âlimlerin ve cehaletiyle saptırtanların yollarında yürüyen gafil kullarından bizi eyleme! Amiin 

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması,  Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun! Amiin 

Selam, sevgi ve duayla 

www.sevkiyilmaz.net 

Twitter: @sevkiyilmaz 

Facebook: @sevkiyilmaztr @sevkiyilmaz1955