Bismillahirrahmanirrahıım
Bizleri; yeryüzünün en üstün ve en şerefli varlığı insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu Dünya ve diğer Âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerinin hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Kabir Hayatımızdan itibaren Ahiret’in büyük buluşma ve duruşma günündeki Büyük Mahkemesinde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd ve Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü'min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salât ve selam olsun!

Anayasamız ve Ana Hayat Yasamız Kur'an-ı Kerim’in birçok suresinde Hz. Musa (a.s) ve Âsa’sı ile Firavun, Sihirbazları ve Sihirlerinden bahsedilmesindeki hikmeti günümüz Dijital (Deccal) Sosyal Medya Çağında daha iyi anlıyoruz!
Firavun Sihirbazlarının sihirlerinin etkisiyle tam beş asır köleleştirilen Hz. Yusuf (a.s) Efendimizin evladları olan İsrailoğulları Liderleri Hz. Musa (a.s) Efendimizin Mucizevi Âsa’sının sihirleri yutup yok etmesi sonucu uyanıp hürriyetlerine kavuştukları gibi günümüz Firavunları Siyonist İtrail ve Haçlı Emperyalistlerin köleleri olan tüm dünya ezilenleri ve sömürülenleri de ancak güçlü bir ÂSA  (Milli Sosyal Medya ve Dijital Platformlar) ile uyandırılıp İstiklallerine ve İstikballerine kavuşturulabilir!
Ülkemizde, Allah’ımızın manevi ikazıyla sonuçlanan derslerle dolu son seçimler ve dünyanın en büyük şanlı direnişi olan Hamas İktidarının başarılı çalışmalarıyla kurulan Filistin Milli Ordusu (Kassam Silahlı Kuvvetlerinin) zaferlerle devam eden savaşı, bir kez daha Firavun İtrail Sihirbazlarının sihirleri (Algı Operasyonları) olan yalan ve iftiraları karşısında güçlü bir ÂSA’ya sahip olmamız gereğini ve gerçeğini acılarla yaşadık ve yaşıyoruz!
Asrımızda Cami Kürsüleri adeta müze eseri gibi etkisizdir!
On dakika hutbelerle ve sohbetlerle toplumumuza karşı yapılan; eşsiz İslam Medeniyetimizi, şanlı tarihimizi ve kahraman ecdadımızı kötülüme ve karalama, faiz, fuhuş, kumar, uyuşturucu, alkol, Moda sihir ve büyülerini bozmak asla mümkün değildir!
Televizyonlar da tesirini yitiriyor.
Sosyal Medya ve Dijital Platformlar (TRT'nin Tabii Platformunun daha etkili olmasını bekliyoruz) sahasındaki zayıflığımız, duyarsızlığımız ve tedbirsizliğimiz sebebiyle doğruları yalancı, yalancıları ise doğru gösteren, emin, ehil olan güvenilir insanların hain, Din, Devlet ve Mukaddesat düşmanlarının ise emin güvenilir gösteren günümüz Firavun Sihirbazları olan Dijital (Deccal ) Medyasının algı Operasyonlarını bozacak güçlü bir Milli Âsa (Sosyal Medya) ile karşılarına çıkmamız elzemdir!
Kaçınılmaz bir İmani, İnsani ve Vatani görevimizdir!
Sihirbaz Şeytani Medya “Erkeğiyle kadınıyla iki yüzlü münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir.”  (Tevbe S.67) İlahi Mesajının gereği bütün gücüyle Şeytana uşaklığa devam etmektedir!
Hz. Âdem (a.s) Efendimizin evladlarının fıtratını, ahlakını, gıdasını ve sağlığını bozmaya devam eden BM, NATO, AB, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) gibi siyonist terör örgütlerine aldatıcı yayınlarıyla çanak tutmaya devam ediyor!
Hepimiz, Ferd, Aile ve Devlet olarak bu Şeytani Dijital (Deccal) Sosyal Medya yalan ve İftiralarının bombaları altındayız!
Filistinli mazlum can kardeşlerimiz bebeğiyle, çocuğuyla, kadınıyla, genciyle ve ihtiyarıyla toptan yakılıp yok edilmeye çalışılırken; bazı okullarımız ile üniversitelerimizdeki yetkili ve etkili görevlilerin çanak tutmaları sebebiyle gençliğimizin çılgınca eğlenmeye devam etmesi hep bu Şeytani Dijital (Deccal) Sosyal Medya sihirlerinin etkileridir!
Filistin halkının oylarıyla İktidara gelen Hamas’ın bir Hükümet partisinin adı olmasına rağmen Hamas’a ''terör örgütü'' diyecek kadar alçaklaşanlarda Şeytani Dijital (Deccal) Sosyal Medya’nın esiri köleleridir! Kendi vatanlarını korumak için Dünya’daki tüm şer güçlerle savaşan Kahraman Hamas Hükümetine, ''Kuvayı Milliye Teşkilatıdır'' diyen Reisimize ve hepimize de aynı köleleri saldırtan İtrail’ci Şeytani Dijital (Deccal )’in Sihirbazlarının Sosyal Medyasıdır!  
Bu büyük şeytani tehlikeyi önlemenin yolu ise;
“Hangi çağda ve hangi toplumda olursa olsun, erkek de olsa, kadın da olsa bütün inananlar, birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları ve velisidirler. Münafıkların tam tersine, onlar iyilikleri emreder, kötülükleri engellemeye çalışırlar; namazlarını kılar, zekâtlarını verirler; Allah’a ve Elçisine her konuda içtenlikle itaat ederler. Allah’ın rahmetiyle kuşatacağı kimseler, işte bunlardır. Hiç kuşkusuz Allah, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Dolayısıyla, hiçbir iyilik mükâfatsız bırakılmayacaktır!” (Tevbe S.71) İlahi Mesajındaki Rahmani emir ve tavsiyelere kayıtsız, şartsız ve itirazsız teslim olmaktır!
Bunun içinde;
Nefsimizi, Nesillerimizi ve Ülkelerimizi Hak’tan, adaletten, doğruluktan, dürüstlükten, Namazdan, Tesettürden, Sadakatten, Hayâ’dan mazlumlara Merhametten ve sadece Allah’ımıza Kul olmaktan uzaklaştırmaya devam eden atomdan daha tehlikeli olan ellerimizde, evlerimizde ve tüm okullarımızda patlamaya hazır Şeytani Dijital (Deccal) Sosyal Medya bombasını etkisiz hale getirmektir ve bunun da tek yolu; İmani, İslami, Ameli ve Ahlaki sohbetleri Âsa (Milli Sosyal Medya) ile yaygınlaştırmaktır!
Bu görevi üstlenmiş ama nedense bir türlü güçlendirilememiş Diyanet tv ve benzeri Milli Medyamızı ve X, İnstagram, Facebook, Youtube vb. kanallarından yayınlarına devam eden ÂSA’mız olan Milli Sosyal Medyamızı manen ve maddeten desteklemek suretiyle dinleyici ve izleyici sayılarını artırarak toplum üzerindeki asırlık Dijital (Deccal) Şeytani Sosyal Medya sihirlerini bozma mücadelemize yılmadan ve yorulmadan devam etmeliyiz!
Allah’ımız bu Rahmani tavsiye ve tedbirleriyle “Hakkıdır Hakk'a tapan Milletimiz İstiklal!” sözünü hayata geçirmeyi Milletimize ve Yöneticilerimize lütfeylesin!
Amiin.

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması,  Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun!
Selam, sevgi ve duayla...

 

www.sevkiyilmaz.net
Twitter:
@sevkiyilmaz    
Facebook:
@sevkiyilmaztr  
@sevkiyilmaz1955