'Başhekim' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "başhekim" şeklindedir.

Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır.

Başhekim ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor, baştabip, sertabip.

Başhekim kelimesiyle örnek cümle

"Babam hastaneye gidip başhekimle görüştü." (Ayla Kutlu)