Bezm ne demektir?

İçki meclisi, dost toplantısı.

Klasik Türk edebiyatında bezm

İçkili, eğlenceli meclis, toplantı, dernek. İlkbahar mevsiminde çemende, karlarda veya bir gül bahçesi vs. güzel yerlerde gezip eğlenmek, içip coşmak, halen rağbet edilen bir eğlence şeklidir. Eskiden bu âdet daha çekiciyimiş. Sevgilisi, sakisi, mutrib (çalgıcı)i, gazelhân (gazeller okuyan)ı, yaranı ve içkisi, mezesiyle meclis, şairlerin en rağbet ettikleri durumlardan biridir. Bu eğlence zamanına göre evlerde, meyhanelerde (mecazen tekkelerde) de yapılabilir. Bezmde herkes yere bir daire oluşturacak şekilde yan yana otururdu. Saki elindeki ratl-ı girân (büyük kadeh)i ile ortada döner ve herkese aynı içki kâsesinden şarap ikram ederdi. Bazen ortada dönen yalnızca peymane olur ve herkes gam ve kederinden kurtulur, coşar eğlenirdi. Bezmde bir musiki ve raks" vardır. Ayrıca bir yanda mum yanar, bir yanda micmer(tütsü kabı) buhur tütsülenir, etrafa kokular yayılır ve bezm sabahlara dek sürerdi.