Bismillahirrahmanirrahim Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve yegane yöneticimiz Allah’ın biz kullarına şifa ve rahmet olarak gönderdiği İslam Düzeninin haram (yasakladığı) kıldığı her şey bizlere merhametindendir. Tüm kötülüklerin anası içki ve kumar bu yasakların en mühimlerindendir. Başdüşmanımız Şeytan melunun çok arzuladığı insanlar arasındaki düşmanlığın cinayetlerin ve boşanmaların ana sebeplerindendir. Hele halkı müslüman ülkelerde çok yaygın bir kumar olan piyangoya nasıl milli denebilir. Milli kelimesi arapçadır. Ve dine ait demektir. Milli piyango dini piyango yani dini kumar manasına geliyor. Bu Yüce Dinimiz İslam ile alay değil midir? İçki ve kumarın her çeşidi; Akla zarar, mala zarar, cana zarar, aileye zarar, nefse zarar, nesle zarar, topluma zarar ve ülkeye zarar. Bütün bu zararlı tehlikeli pislikleri kaldırmakla görevli bir Peygamberin doğumu içkiyle kumarla nasıl kutlanır? Ve müslümanlar peygamberlerimizden İsa (a.s) ile alay etmek için tertib edilen içkili ve çılgınca eğlenceli yılbaşı gecesini nasıl kutlayabilir? Böyle bir yılbaşına nasıl hazırlanabilir? Yılbaşı gecesi ve her zaman bütün bu ahlaksız edepsiz programları imanımızın gereği boykot etmeliyiz. Bilhassa bu gece televizyonlarımızı kapatarak fitnevizyon kanalizasyonlarını boykot etmeliyiz. Biz müminlere hitaben; “Allah kitabınız Kur’an’da; Allah’ın âyetlerini inkâr ettiklerini ve onlarla eğlendiklerini duyarsanız, başka bir bahisten söz açıncaya dek O inkarcılarla beraber oturmayın, bunu yapanların yanından ayrılınız, yoksa siz de kesinlikle kafirler gibi olursunuz diye size bir emir indirmiştir. Şüphe yok ki Allah, hakikati inkar eden kafirlerle ikiyüzlü münafıkları birlikte cehennemde toplayacaktır.(Nisa S.140)” Ayeti

Kerimesinde haber verilen iki yüzlü münafıklardan olmayalım.. Eşsiz Önderimiz ve izinden gitmekle şeref duyduğumuz Başöğretmenimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimiz’in “Siz, sizden evvelkilerin yoluna karış karış adım adım uyup gideceksiniz, gidip de onları adım adım –hafizanallah- takip edeceksiniz, hatta onlar kelerin deliğine girseler, siz de arkalarından kelerin deliğine gireceksiniz” diye haber verdiği ve modalaşan ehli küffarı taklid yarışı devam ediyor. Avrupalılaşmak adına Hıristiyan topluluğunun günlerini, bayramlarını kutlamak ve modalarını uygulamak için sözde müslüman ülkelerin cahil aldatılmış halkları çılgınca yarışıyorlar. Ve bu gaflet ve dalalet toplumu bu maskaralıkları çağdaşlaşmak adına yapıyorlar. Merhum Arif Nihat Asya’nın içi kan ağlayarak yazdığı; “Bize bir nazar oldu. Cumamız Pazar oldu. Ne olduysa hep azar azar oldu! Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız. Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız. Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık. Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız. Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Yaklaştıkça her sene özyurdumda yılbaşı. Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı. Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı. Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır. Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır. Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır. Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz. Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz” şiirinde ifadesini bulan acı hakikat özümüze ve İslam Medeniyetimize tam bir ihanetle yaşanmağa devam ediyor. Ne acı ki Miladı 2013 yılına yine mağlub, yine esir, yine mahzun olarak giriyoruz. Bu sebeple “Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar!” gerçeğinden habersiz inkar, şirk ve günah zehirleriyle bilerek morfinletilmiş toplumumuzu uyandırmak hepimizin imani ve cihadi görevidir. Allah (c.c) 2013 miladi yılında başta Suriye olmak üzere tüm mazlum mağdur kardeşlerimizi gerçek insani ve İslami hürriyetlerine kavuştursun. Zalimlerin izinden giden modaperest çağdaşkolik zavallı kardeşlerimizi cehalet, gaflet ve dalalet uykusundan uyandırsın.Yılanbaşı gecesinde Peygamberlerimizden Hz. İsa (a.s)’ın doğumunu kumarla, içkiyle, hindiyle ve şehevi eğlencelerle kutlayacak tüm ahmaklara hidayet versin! Müslüman halkın yaşadığı İslam’a isyan ülkelerini ve bizleri Şeytan ve torunu Deccalin izimlerinden kurtarsın. Amiin