'Çıtkırıldım' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "çıtkırıldım" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

−dı (−di /−du / −dü, −tı/ −ti /−tu /−tü) ekiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Çıtkırıldım ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren kimse.

Çıtkırıldım kelimesiyle örnek cümle

"İstanbul'un çıtkırıldım hanımlarıyla benim gibi bir kaba asker geçinemez." (Halide Edip Adıvar)