Muazzez İlmiye Çığ'ın 'Sümerler'de başörtüsünü fahişeler takardı' iddiası çürütüldü Muazzez İlmiye Çığ'ın 'Sümerler'de başörtüsünü fahişeler takardı' iddiası çürütüldü

Uceymi Sadun Paşa'nın mensup olduğu aile, Mekke'den Irak'a göç etmiş bedevi bir ailedir. Bu aile savaş içerisindeki kabileleri uzlaştırarak, Bağdat'tan Basra'ya kadar uzanan bir aşiret organizasyonu kurmuştur ve bu birliği Osmanlı'ya bağlamıştır. 

Sadun ailesi, I. Dünya Savaşı sırasında Türk ordusunun geri çekilme süreçlerinde Osmanlı Devleti'ne büyük yardımlar yapmıştır. Daha sonra Arabistan'lı Lawrence isimli bir İngiliz ajanı Türkler'e ihanet etmesi karşılığında Uceymi Paşa'ya savaştan sonra kurulacak Irak Krallığı'nı teklif etmiştir  Ancak o bu öneriyi şiddetle reddetmiştir.

ETQR8RrXgAM_Azz

Bunun yanında Irak’ta 150 bin dönüm toprağını bırakarak 5 Haziran 1920’de Mardin’e yerlemiştir. Bu dönemde Genelkurmay Başkanlığı'na başvurarak, Kurtuluş Savaşı’nda adamlarıyla birlikte Fransızlar'a karşı mücadele etmek istemiştir. Mücadele yıllarında da Urfa’nın kurtuluşunda aktif rol oynamıştır. Uceymi Sadun Paşa, 29 Ekim 1960 tarihinde 73 yaşında Ankara'da hayatını kaybetmiştir.