Dingonun ahırı ne demektir?

Gelen gidenin belli olmadığı, karmaşanın, kaosun kahim olduğu, söz dinlenmeyen ortamlardan bahsederken kullanılan tabirdir.

Dingonun ahırı tabirinin hikayesi

Tramvayların atlarla çekildiği yıllarda atların dinlenmesi için Taksim Meydanı yakınlrında bir ahır yapılmış. Yorulan atlar ahıra çekilir, dinlendirilirmiş. Ahırın sahibi Rum Dingo, içkiye düşkün meyhaneleri mesken edinmiş biridir. Bundandır ki ahırda düzen yoktur. Hangi at molada hangi at tekrar işe sürülecek bilinmezmiş. Ahıra kaos ve düzensizlik hakimmiş.