Doğanın kendi davranışlarından kaynaklanan doğal afetler nedir? Doğal afetlerin alt başlıkları nelerdir? Doğal afetler nasıl oluşur? Doğal afetlerin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Doğal afetler nedir? Doğal afetlerin alt başlıkları nelerdir? Doğal afetler nasıl oluşur? Doğal afetlerin özellikleri nelerdir?

AFET NEDİR? DOĞAL AFET NEDİR?

Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı olaylara verilen genel bir isimdir. Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen afetler, kitlesel bir can ve mal kaybına neden olur.

Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkili biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Buradan yola çıkarsak afet bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur.

Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında; en başta can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana getirebilmektedirler. Bazı afet türleri, yeryüzünün belirli yerlerinde ve belirli zamanlarda daha sık ortaya çıkarlar.

Doğanın kendi davranışlarından kaynaklanırlar; fakat doğanın davranışları karşısındaki insan unsuru da bu tür doğal afetlerin tetikleyicisi olabilmektedir. 

DOĞAL AFETİN ALT BAŞLIKLARI NELERDİR?

Tsunami:

•Okyanus ve deniz dibinde meydana gelen deprem, volkanizma ve toprak kaymaları sonucu oluşur

Volkanizma 2Volkanik Faaliyetler

• Volkanik faaliyetler esnasında yeryüzüne katı, sıvı ve gaz hâlde çıkan maddeler geçtikleri yerleri yakıp yıkar ve sonuçları itibarıyla afete dönüşür.

heyelan

Kütle Hareketleri

•Doğadaki çeşitli etkenler ya da insanların bazı faaliyetlerine bağlı olarak yamaç dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Başlıca kütle hareketleri; heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi ve çamur akıntılarıdır.

AA-20220616-28181005-28181001-AYDINDA_SAGANAK_NEDENIYLE_BAZI_EVLERI_SU_BASTI_IKI_OTOMOBIL_SELE_KAPILDI

Erozyon (Toprak Aşınımı)

Soğuk kuşak nedir? Soğuk kuşak iklimleri nelerdir? Soğuk kuşak nedir? Soğuk kuşak iklimleri nelerdir?

• Yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayı…

Şiddetli Rüzgârlar

• Şiddetli rüzgârlar, sonuçları itibarıyla zaman zaman afetlere yol açabilmektedir.

ankara-sel-siddetliyagis-aa-028264

Sel ve Taşkın Olayları

• Yeryüzünün büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olan su baskınları, genelde sel ve taşkınlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Çığ

•Genellikle eğimli yamaçlarda tabakalar hâlinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli etmenlerle aşağıya doğru hızla kayması sonucu…

orman yangını-1

Orman Yangınları

•Orman yangınlarına aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması gibi doğal etkenlerin sebep olmasıyla...