Doküman kelimesinin doğru yazımı nasıldır?

Kelimenin doğru yazımı "doküman" şeklindedir. Fransızca "document" isminden gelir. Tümce içinde isim görevindedir.

Doküman kelimesi ne anlama gelir?

Doküman kelimesi "belge" anlamına gelir. Benzer şekline İngilizcede "document" olarak rastlarız.

"Dostumun dokümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim." - Aydın Boysan