banner30

banner29

Cumhuriyet nedir?

Bir yönetim biçimi olarak cumhuriyet nedir?

Dosya 17.11.2019, 17:13 17.11.2019, 17:33
Cumhuriyet nedir?

Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet en geniş tabiriyle halkın egemenliğini kendi elinde bulundurduğu ve bunu, arasından seçtiği milletvekili aracıyla kullandığı bir devlet şeklidir.

Çağımızın cumhuriyeti özgürlük ve eşitlik gibi iki ana kavramdan başka, devlet başkanlığı, yasama, yürütme ve yargı organları gibi temel kurumlara dayanır.

-Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır.

-Doğrudan doğruya halkoyu ile veya halkı temsil eden bir meclis tarafından belli bir süre için seçilir.

-Yasama organı millet meclisi ve senato gibi halkın seçimiyle gelen ve onu temsil eden bir kurumdur.

-Yürütme organı, devlet veya hükümet başkanının sorumluluğu ve yönetimi altında, meclislere karşı sorumlu kabinenin adıdır.

-Yargı organını ise, millet adına yargılama hakkını kullanan, bağımsız bütün adli ve idari mahkemeler meydana getirir.

-Cumhuriyet rejimlerinde bütün bu organların birbirinden ayrılığı ilkesi hâkimdir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?