"Duçar" ne demektir?

Uğramış, tutulmuş, yakalanmış anlamlarına gelmektedir.

Duçar olmak nedir?

Uğramak tutulmak anlamlarına gelmektedir.

Duçar etmek ne demektir?

Uğratmak anlamına gelir.

Örnek cümle:

Hatta bir kısmı da yeniçerilerin duçar olduğu akıbete uğradı. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)