Dünyada kaç tane deniz vardır? Dünyadaki denizlerin isimleri nelerdir? Büyük okyanusta kaç tane deniz vardır? Atlas okyanusunda kaç tane deniz vardır? Hint Okyanusunda kaç tane deniz vardır? Dünyadaki en büyük deniz hangisidir? Dünyadaki En küçük deniz hangisidir?

Deniz Nedir?

Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su kütlesi. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Denizler Dünya yüzeyinin % 70'ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1.338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5'ini oluşturmaktadırlar. Ancak, deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, hâlen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır.

Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret, hava yoluyla taşımacılığın gittikçe gelişmesine karşın, öneminden pek bir şey yitirmemiştir. Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92'si, yılda 5,7 milyar ton, deniz yolu üzerinden taşınmaktadır.

Dünyada kaç tane deniz vardır? Dünyadaki denizlerin isimleri nelerdir?

Dünya üzerinde deniz sayılabilecek 20 büyük su birikintisi vardır. Bunlar:

Akdeniz

Karadeniz

Ege Denizi

Marmara Denizi

Karayip Denizi

Güney Çin Denizi

Bering Denizi

Meksika Körfezi

Okhotsk Denizi

Doğu Çin Denizi

Hudson Körfezi

Japon Denizi

Andaman Denizi

Kuzey Denizi

Kızıl Denizi

Baltık Denizi

Umman Denizi

Manş Denizi

Kuzey Buz Denizi

Labrador Denizi

Dünyadaki en büyük deniz hangisidir?

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de bulunan Güney Çin Deniz'i dünyanın en büyük denizidir.

Dünyadaki En küçük deniz hangisidir? 
Gezegenimiz üzerindeki en küçük denizin hangisi olduğu net değildir; ancak ülkemiz sınırlarında bulunan Marmara Denizi, en iyi adaylardan birisidir. Marmara Denizi'nden sonra sırasıyla Kortez Denizi, Pers Körfezi, Baltık Denizi ve Sarı Deniz gelmektedir.