Tarih kitaplarında sıklıkta rastladığımız "düvel-i muazzama" tabiri hangi devletleri ihtiva eder? Bu tabir ne zaman kullanılmıştır?

Düvel-i muazzama hangi devletlerden oluşur?

Büyük devletler, XIX. yüzyılın ortasından I. Dünya Savaşı’na kadar (1914)

Gordion düğümü nedir? Gordion düğümü nedir?
  • İngiltere
  • Fransa
  • Almanya
  • Avusturya
  • Macaristan
  • Rusya
  • İtalya verilen isim.

Düvel-i muazzama tabiri, muazzam (çok büyük) kelimesinin müennes hali muazzama ve devlet kelimesinin çoğul hâli olan düvel kelimelerinin terkibinden oluşmuştur.