Ekonomik faaliyetler nedir? Ekonomik faaliyetlerin temel özellikleri nelerdir? kaç çeşit ekonomik faaliyet vardır? Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil ekonomik faaliyetler nelerdir? 

Ekonomik faaliyetler nedir? Temel özellikleri nelerdir?

Birincil ekonomik faaliyetler

Temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesidir.

• Tarım

• Hayvancılık

• Ormancılık

• Balıkçılık

• Maden çıkarımı

İkincil ekonomik faaliyetler

Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddeler veya yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde edilmesidir.

• İmalat sanayisi

• Maden işleme

Üçüncül ekonomik faaliyetler

Doğrudan bir üretim görülmemekle birlikte insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlanması esastır.

• Eğitim

• Sağlık

• Turizm

• Ulaşım

• Bankacılık

• Güvenlik

• Ticaret

• Sigorta

Dördüncül ekonomik faaliyetler

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgiyi işleme, değiştirme ve yayma çalışmalarıdır.

• Bilgisayar

• Online hizmetler

• Web tasarım

• Bilişim hizmetleri

• Reklam sektörü

Beşincil ekonomik faaliyetler

Daha çok karar verme pozisyonunda olan kamu sektörü ile özel sektördeki üst düzey yöneticilerdir.

• Genel müdürlük

• CEO