'Gitgide' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "gitgide" şeklindedir.

Türkçede ikilemelerde bir ses türemesi,düşmesi gerçekleşmesi durumunda ikileme bitişik yazılır.

Gitgide ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe, ileride demektir.

Gitgide kelimesiyle örnek cümle

 "Hava sıcak, yol çorak, gitgide / Azalmıştı yiyecek heybede" (Enis Behiç Koryürek)