Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne,

Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Gün, bugün kardeşlerim!

Gün, kardeşlik ve birlik günü!

Gün, Bizans entrikalarını ve tapınak şövalyelerinin ayak oyunlarını birlikte bozma günü!

Gün, Din ve Vatan düşmanlarına karşı kaynaşma ve kucaklaşma günü!

Gün, ”hatasız dost arayan dostsuz kalır!” gerçeğini anlama günü!

Gün, kuzu postuna bürünmüş; din ve devlet tahripçilerinin maskelerini düşürme günü!

Gün, vadileri boş görüp aslansız zanneden çakalların, sırtlanların, akbabaların, tilkilerin karşısında kükreme günü!

Gün, asırlık mücadeleyle ve ağır bedellerle elde ettiğimiz ilmi, imani, hukuki ve siyasi kazanımları birlikte koruma günü!

Gün, Mekke-i Mükerreme’de Kabe’mizin, Medine-i Münevvere’de Ravza-i Mutahhara’mızın ve Kudüs-ü Şerif’te Mescid-i Aksa Haremi Şerifi’mizin Anadolu’dan korunacağını ve sevabımızın ve vebalimizin çok büyük olduğunu bir kez daha anlama günü.

Gün, Anadolu’nun bağrında yatan ve bize bu vatanı emanet eden ecdad-ı şühedamızın yüzünü ak etme günü!

Gün, Bedr’in aslanlarını, Malarzgirt’in kurtlarını, Ulubatlı’nın sancağını, Çanakkale’nin Seyyid çavuşunu, 15 Temmuz şehidlerini ve gazilerini sevindirme günü!

Gün, Ebu Cehilleri, Romen Diyojenleri, Konstantinos’ları, Hamilton’ları, Netenyahu  ve Fetönyahuları ağlatma günü!

Gün, ‘’Unutmayın, inananlar birbirlerine düşman olamazlar, onlar ancak kardeştirler. O hâlde, müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın, din kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın; müminlerin birlik ve beraberliğini bozup İslâm toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan sakının ki, O’nun tarafından şefkat ve merhamete lâyık olabilesiniz.’’ (Hucurat Suresi. 10) ayet-i celilesinde belirtilen emir ve hakikatleri eyleme dönüştürme günü!

Gün, tüm farklılıklarımız rağmen ayrışmadan, bölünmeden bir ve kardeş olmak günü!

Gün, “Ey iman edenler! Allah için gerçeğe şâhitlik ederek adâleti tam yerine getiren dosdoğru şâhitler ve hâkimler olun; bir kişi veya topluma karşı duyduğunuz öfke, onlarla ilgili vereceğiniz kararlarda sizi adâletsizliğe sevk etmesin! Siz her zaman, herkese karşı âdil davranın! Çünkü Allah’ın sevgisini kazanmak, yani iyilik ve takvâya ulaşmak için en uygun olan davranış, düşmanlarınıza karşı bile olsa, adâletten zerre kadar ayrılmamaktır. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayata yön vererek, kötülüklerden titizlikle sakının! İyi bilin ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Adâletli davranmanız, başkalarından çok size fayda verecektir.’’ (Maide Suresi. 8) İlahi mesajlarında ki sosyolojik-toplumsal prensipleri  hayatımıza tatbik günü!

Gün, dün; orduları ve askerleriyle üzerimize gelenlerin bugün ekonomiyle, finansal operasyonlar, kur ve döviz enstrümanlarıyla mutfakta çıkartılan yangının kundakçılarının kimler olduklarını anlama, halkımıza anlatma ve halkımızın yanında olma günü!

Gün, hata ve kusurlara kızıp, mandacı muhalefeti sevindirmeden vatan yorganını yakmama günü!

Gün, silahlı darbelerle devrilemeyen Milletin İktidarını, Sandıkta seçmen eliyle devirme planlarını seçmenle barışarak  bozma günü!

Gün, küsen yada küstürülen toplum katmanlarının gönüllerinin alınarak saflarımıza katma günü!

Gün, küresel vahşi kapitalizmin pençelerine alarak ezmek istediği düşük gelirli, orta direk vatan evlatlarını koruma, kollama ve asgari ücretten vergi almadan mutfaktaki yangını söndürme günü!

Gün, Hakk’ın safında; zalime karşı Yavuz, mazluma kol kanat gererek Yunus olma günü!

Gün, Din-ü devlet, mülk-ü millet, rızaen-Lillah fisebilillah tuttuğumuz vatan ve mukeddasat nöbetini bizden sonra tutacak olan nesilleri, ahlaklı, imanlı, bilgili, donanımlı yetişmesi için eğitim sistemimizde gerekli tüm hamleleri yapma günü!

Gün, ‘’La galibe İllalah’’ (Allah’tan başka galip yoktur) diyerek Sadece Allahımıza Kul ve O’nun elçisi, efendimiz, önderimiz, izinden gitmekten şeref duyduğumuz Muhammed Mustafa (sav) Efendimize Ümmet olarak malımızla, canımızla teslim olma günü!

Allah cc rızasından bizleri ayırmasın. Cennet vatanımızı düşmanın postalları altında ezilmekten muhafaza eylesin! Amin

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın ve Osmanlıca’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

 www.habervakti.com

Twitter: @sevkiyilmaz

Facebook:  @sevkiyilmaztr    @sevkiyilmaz1955

İnstagram: sevkiyilmaztr