Tamamlayıcı sağlık sigortası, günümüzde sağlık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve sağlık harcamalarının daha planlanabilir hâle getirilmesinde önemli finansal araçtır. Geleneksel sağlık sigortası SGK’nın kapsamının dışında kalan masrafları karşılamak için tasarlanmış tamamlayıcı sigorta, sağlık hizmetlerine erişimi genişletilirken aynı zamanda finansal güvence de sağlar. 

Tamamlayıcı sigorta türü; kritik hastalıklar, göz sağlığı gibi giderlerin yanı sıra bazı poliçelerde kemoterapi gibi diğer tıp hizmetlerini de kapsayabilir. Böylelikle sağlık sigortası, beklenmedik sağlık harcamalarına karşı maddi güvencenin sağlanmasına yardımcı olur.

Sağlık hizmetlerine erişimin giderek artan maliyetleri ve genişleyen erişimlerin göz önüne alınması, desteklenen sağlık sigortasının önemini her geçen gün daha da artmaktadır. Bu anlamda, tamamlayıcı sağlık sigortasının sağladığı faydalar da oldukça fazladır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenler, sağlık güvencesi kapsamında olduktan sonra SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, anlaşmalı doktorlar ile sadece katılım payı ödeyerek tedavi olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Diğer özel sağlık sigortalarına bakıldığı zaman bazı açılardan avantajlı pozisyonda olan tamamlayıcı sağlık sigortasının birtakım faydaları bulunur. Sağladığı bu yararlar sayesinde de sigorta kapsamında olan kişiler sürpriz fiyatlar ile karşılaşmayıp bütçelerini korur. Sağlık sigortasının önemini ortaya çıkaran faydalar şöyledir:

●    Tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerli olduğu özel hastanelerde yüksek sağlık hizmeti alınır. Sadece düşük miktarda katılım payı ödeyerek diğer tüm tetkik ve muayenelere ücret ödenmez. 
●    Farklı poliçe türleri vardır. Bu sayede ister düşük ister yüksek primlerle kendi sigorta poliçenizi belirleyebilirsiniz. Bazı poliçeler 8, bazı poliçeler ise 10 kez ayakta tedavi imkânı sunar.
●    Diş sigortası, diyetisyen, psikolojik tedavi gibi farklı tedaviler de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine dahil edilebilir. Böylelikle kendi poliçenizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillendirme şansı elde edebilirsiniz.
●    Bazı sigorta firmaları, tamamlayıcı sağlık sigortasını 3 yıl boyunca kesintisiz şekilde yenileyenlere ömür boyu yenileme hakkı tanır. Yani bu hak sahibi olan kişilerin sağlık sigortası kapsamında iken çıkan büyük hastalıkları da sigorta kapsamına alınır.
●    Doğumun dahil edilebileceği poliçeler ile kadınlar gebelik süresi boyunca her türlü muayene ve tetkikten ücretsiz faydalanabilir. Ancak bunun için gebelikten önce sigorta yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Hamilelikten sonra yaptırmak isteyenlere ise bekleme süresiz doğum sigortası seçenekleri sunulur. 
●    Tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primlerin bir kısmı vergiden düşürülebilir. Buna birinci dereceden aileden olanların sağlık sigortası primleri de dahildir.
●    Sigorta şirketleri avantaj sağlamanız için bazı indirimler sunar. Aile indirimleri sayesinde diğer aile üyelerinin sağlığı da uygun fiyatlarla güvence altına alınır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları ile Sağlığınıza Olan Öneminizi Koruyun

Bakan Koca'dan 'doktor göçü' açıklaması: Avrupa ortalamasının altında Bakan Koca'dan 'doktor göçü' açıklaması: Avrupa ortalamasının altında

Sigorta kapsamında iki tür teminat bulunur. Bunlardan biri ayakta tedavi, diğeri ise yatarak tedavidir. Karşılanması istenen sağlık hizmetine göre iki türden biri seçilebilir.

Ayakta tedavi teminatına hastanede yapılacak olan tetkik ve muayeneler dahildir. Dahiliyeden cildiyeye, gözden kadın doğuma kadar pek çok farklı alanda muayene olmak mümkündür. MR, tomografi, fizik tedavi ve röntgen teminat kapsamındadır.

Yatarak tedavi kapsamındaki teminata ise cerrahi operasyonlar eklenir. Bu sayede herhangi bir ameliyat durumunda sağlık sigortası poliçesi kapsamında ek bir ücret ödenmez. Ameliyat öncesi yapılması gereken kontrollerin yanı sıra refakatçi giderleri sigorta kapsamına alınır. Bunların yanı sıra diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de yatarak tedavi tamamlayıcı sağlık sigortası içerisinde yer alabilir. 

Yatarak tedavi poliçesinden faydalanmak için ise tarihi belirli olan ameliyatlar öncesinde sigorta şirketine bu durum bildirilmelidir. Provizyon onayı ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası masraflardan kurtulmak, yapılacak sağlık sigortası ile mümkündür.

Siz de yaşamanızı daha konforlu, sağlıklı ve güvenli hâle getirmek istiyorsanız bütçenize en uygun tamamlayıcı sağlık sigortasını seçerek üst düzey hizmet alabilirsiniz.