Hatırşinas ne demektir?
Hatır gözeten, gönül alan demektir.

Hatırşinas kelimesinin kökeni nedir? 

Arapça gönül anlamındaki "hatır" ve Farsça tanıyan anlamındaki "şinas" sözcüklerinin terkibinden meydana gelmiştir.

Hatırşinas kelimesiyle örnek cümle

İşte bir kalp hastası olan Sıdıka Hanım da böyle mûnis ve hatırşinas insanlarla çevrili olduğunu bildiğinden iki ön dişini göstererek güler... (Samiha Ayverdi)