Haviye ne demektir?

Cehennemin en şiddetli olan yedinci tabakası

Haviye kelimesinin kökeni nedir?

Arapça kökenli bir kelimedir.

Haviye kelimesiyle örnek cümle

Ondan sonra Hak Teâlâ cehennemi yarattı, yedi kapısı vardır. (. . . ) yedinci kapı hâviyedir, münâfıklar ona girer. (Ahmed Bican)