İktifa ne demektir?

Olduğu kadarını yeterli bulma, kâfi görme, fazlasını istememe, yetinme demektir.

TDK'ye göre anlamı

Yetinme demektir.

İktifa etmek nedir?

Yetinmek demektir.

İktifa kelimesiyle örnek cümle:

Baharın yalnız çemeniyle, gülüyle, lâlesiyle iktifâ etmeyeceğim.

(Nâmık Kemal)