İrat ne demektir? İrat etmek ne demektir? İrat kelimesinin kökeni nedir? İrat kelimesiyle örnek cümle... TDK'ye göre anlamı...

İrat ne demektir?

  1. Gelir.
  2. Gelir getiren mülk.
  3. Söyleme.

İrat etmek ne demektir?

Söylemek.

İrat kelimesinin kökeni nedir? 

Galatımeşhur ne demektir? Galatımeşhur ne demektir?

(Arapça irad

İrat, gelmek anlamındaki "vurud" kelimesinin if'âl bâbındaki hâlidir.

İrat kelimesiyle örnek cümle
 
"Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)