Avam nedir? Avam ne demektir?

İslamı bir tanım olarak Avam nedir?

Avam  nedir? Avam ne demektir?

Amme'nin çoğulu, halk, topluluk, havåss (seçkin, hususi) olmayan.

1- Mutlak müctehid (âyet ve hadislerden ser'i yâni dinî hükümler çıkaran Islâm âlimi) olmayan, mukallid (yani mezhebinin usûl ve kâidelerini anlayıp taklid eden). Müctehid olmayan âlime nâkil, yâni haber iletici denir. Müctehid olmayan müftüler mukallid dair. Avâm, hadis-i şeriflerden
doğru mânâ çıkaramaz, Bunun için müctehidlerin anladıklarına uymaları, yâni onları taklid etmeleri lazımdır. (Feth-ul-kadir) Avamin, işlerini fikih kitaplarına göre yap- malları lâzımdır. Bunlar âyet-i kerîmelerden ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkaramazlar. (İbn-i Abidin) Dini meselelerde, şöyle veya böyle yapılabilir şeklinde ruhsat (izin vermek) avamin sözü ile olamaz. Burada ancak müctehidler yetkilidir. (Redd Ül-muhtar)

2- Dinî ilimlerden haberi olmayan câhiller. Avâm, fetvâ kitablarını anlayamaz. Bunların iman ve ibâdet bilgilerini arayıp, sorup, öğrenmeleri farzdır. Müctehid âlimlerin de, sözleri, vâzları ve yazıları ile önce îmân, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğret meleri farzdir. (Dürr-i yektâ) Sultanlar, milletin malini, zâlimler ve haydutlardan korudukları gibi: havâss yani müctehid âlimler de, avâmın itikadini inancini) bid'atçilerin (sapiklarin) şerrinden korurlar. (İmâm-ı Gazali)

3- Olgunlaşmamış, irşada (öğrenip, aydinlanmaya) muhtaç. Kulluk zevkini tatmamış; nefs-i emmâresinin te'sirinden kurtulamamiş olan. Tasavvufda; takvâ, ihlâs derecerinin en aşağısında bulunan kimseler. Avâmın orucu, yemek içmek gibi şeylerden sakınmaktır. (İmâm-ı Gazâli)

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2019, 20:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5