banner29

Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud’un hayatı

Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud nerede doğmuştur? Urve bin Mes'ud ne zaman doğmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl Müslüman olmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl hicret etmiştir? Urve bin Mes'ud nasıl evlenmiştir? Urve bin Mes'ud’un cesareti, Urve bin Mes'ud’un hayatı, Urve bin Mes'ud’un vefatı.

İslam 21.09.2020, 15:32
Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud’un hayatı

İşte, "Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud nerede doğmuştur? Urve bin Mes'ud ne zaman doğmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl Müslüman olmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl hicret etmiştir? Urve bin Mes'ud nasıl evlenmiştir? Urve bin Mes'ud’un cesareti, Urve bin Mes'ud’un hayatı, Urve bin Mes'ud’un vefatı." sorularının cevabı.

URVE BİN MES'UD KİMDİR?
URVE BİN MES'UD’UN HAYATI

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir gün Zeyd bin Hârise ile birlikte gizlice Mekke'yi terk ederek Taife gidip, ileri gelenlerine İslâmiyet’i tebliğ etti. Fakat, onlar kabule yanaşmadıkları gibi hakarete varan alaylı tavırlara girdiler. Hatta, Taifli reislerden biri daha da ileri giderek, "Allah, Peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı?" demek küstahlığını bile gösterdi.

O Yüce Nebi kışkırtılan gençlerin, ayak takımının taşlı sopalı saldırılarına hedef oldu. Bütün bu zor durumlar karşısında Resulullahın (a.s.m.) tavrı ve davranışı ibretliydi. Cebrail (a.s.) "istersen bu dağların başına yıkarım" dediği halde, o beddua bile etmedi. İlerde onların da İslâm’a gireceğini ümit ederek Allah'tan hidayet dileğinde bulundu.

Hâdisenin üzerinden yıllar geçti. Resulullahın Taif ahâlisi için yaptığı hidayet duası kabul oldu. Taifliler grup grup İslâm’a girdi. İslâm güneşi bütün Arabistan'ı aydınlattı. Buradan bütün dünyaya ışık saçtı. Taifin ileri gelenlerinden biri olan Urve bin Mes'ud da bu hidayet güneşinden nasibini alanların başındaydı. Hicri 9. yılında İslâmiyet’in ruhunda meydana getirdiği aşkla Taiften kalkıp Medine yolunu tuttu. Nihayet günler alan uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimize gelerek İslâmiyet’i kabul etti.

Urve bin Mes'ud başkalarına İslâmiyet’i ulaştırmak, tebliğ etmek kararındaydı. Bu hidayet nurunu en uzak yerlere mutlaka ulaştırmalıydı. İlk önce kendi kabilesinden, hemşerilerinden başlamayı düşündü. Onları İslâm’a dâvet etmenin zaruretine inandı. Aralarında sözü dinlenir biri olması sebebiyle bu işi çok iyi yapabilirdi. Kendisini dinlerlerdi. Hattâ o kadar ona inanırlardı ki, Resulullah onları İslâm’a çağırdığı zaman, "Olsa olsa Peygamberlik Urve'ye gelir" demişlerdi. Urve bin Mesud’a böylesine bağlı ve ona böylesine itimad ediyorlardı.

Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud nerede doğmuştur? Urve bin Mes'ud ne zaman doğmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl Müslüman olmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl hicret etmiştir? Urve bin Mes'ud nasıl evlenmiştir? Urve bin Mes'ud’un cesareti, Urve bin Mes'ud’un hayatı, Urve bin Mes'ud’un vefatı.

Urve bin Mes'ud (r.a.) bu düşüncelerini Resulullaha (a.s.m.) açtı. Bütün teferruatıyla düşündüklerini anlattı. Resulullah Efendimiz ise endişeliydi. Taif ahalisinin karakterini biliyordu. Öteden beri onların gurur ve kibirlerinden dolayı İslam’a yanaşmadıklarının farkındaydı. Bu endişelerini Urve bin Mesud şöyle açıkladı:

"Ey Urve, onların seni öldürmelerinden endişe ediyorum" Hz. Urve bin Mes'ud, "Yâ Resulullah, onlar beni öz evlatlarından daha çok severler. Uykuda bulsalar uyandırmaya kıyamazlar" diyerek arzusunda ısrar etti. Resulullah (a.s.m.) onun bu gönülden isteğini boş çevirmedi:

"Peki gitmek istiyorsan git; fakat dikkatli ol, ihtiyatlı hareket et" buyurdu. Hz. Urve yola çıktı. Birkaç gün sonra Taife vardı, doğruca kendi evine gitti. Geceleyin geldiğinden, gelişi Taiflilerden çoğunun dikkatini çekmedi. Görenler ise Lat putuna uğramadan evine gitmesini, hoş karşılamamışlardı. Fakat, yol yorgunluğu sebebiyle bu ziyareti yapmadığını düşünerek bir şey söylememişlerdi.

Sabah olunca kabilesi, uzun süre kendilerinden ayrı kalan Urve'yi ziyarete geldi. Kendisini Cahiliyye selâmıyla selâmladılar. Urve Cahiliyye devrinin selâmını tanımadığını belirtti ve "Bana, 'Esselâmü âleyküm' diyerek Cennetliklerin selâmıyla selâm veriniz" dedi. Durum anlaşılmıştı. Fakat geliş sebebini anlatmalıydı. Söze şöyle başladı:

"Ey kavmim, siz beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz?"

Hep bir ağızdan, "Hayır" cevabını verdiler. Bundan sonra Urve devam etti: "Benim İslâm’a girmemin sebebi onda bulduğum hakikattir. Başkasının görmediği şeyi ben onda gördüm. Geliniz, hep birlikte tavsiyelerimi dinleyiniz. Bana muhalefet etmeyiniz. Yemin ederim, hiçbir elçi size takdim ettiğim hakikatlerden daha üstün bir haberi kendi kavmine getirmemiştir."

Bu sözleri karşısında Taifliler şaşkına döndü. Çünkü, Urve tamamen değişmişti. Daha önce bildikleri Urve artık yoktu. İslâm’ın nuruyla aydınlanmış bir Urve vardı. Taifliler çevresini sardı. "Zaten senin ilk gelişinde Lat'a uğramadan, yanında saçını kesmeden doğruca evine gitmen bizi şüphelendirmişti" diyerek hücuma geçtiler.

Urve bin Mes'ud kimdir? Urve bin Mes'ud nerede doğmuştur? Urve bin Mes'ud ne zaman doğmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl Müslüman olmuştur? Urve bin Mes'ud nasıl hicret etmiştir? Urve bin Mes'ud nasıl evlenmiştir? Urve bin Mes'ud’un cesareti, Urve bin Mes'ud’un hayatı, Urve bin Mes'ud’un vefatı.

Fakat, Urve anlatmaya devam etti. Onun kararlılığını anlayan müşrikler hep birlikte kalktılar, gittiler. Urve bin Mes'ud tan yeri ağardığında evinin damına çıktı. Sabah ezanını okudu. Ezan sesini duyan müşrikler beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Toplu halde yay ve oklarına sarılarak Urve'yi ok yağmuruna tuttular. Hz. Urve delik deşik olmuştu. Her tarafından kanlar fışkırıyordu. Bu halinde iken şöyle haykırıyordu:

"Bu benim için bir şereftir. Şehitlik Cenâb-Hakkın bir lütfudur. Allah bir ve Muhammed onun Resulüdür. Resulullaha olan îmânım bir kat daha güçlendi. Çünkü bunu bana o haber vermişti. Ey akrabalarım, sizden bir tek isteğim vardır: Beni Resulullahın saflarında harbeden ve şehid olan Sahabelerin yanına gömünüz. Onlarla beraber olmak istiyorum."

Bu haber Resulullaha ulaşınca çok üzüldü. Onun durumunu eski zamanlarda insanlar Hakka çağıran bir hak erine benzetmişti:

"Onun durumu Yâsin Sahibinin (Habib-i Neccar'ın durumuna benzer. Yasin Sahibi de kabilesini Allah'a çağırmış ve kabilesi tarafından şehid edilmişti. Hamd olsun Allah'a ki, ümmetimden Yasin Sahibine benzer birini çıkardı."

Allah ondan râzı olsun.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz?