Kalem şuarası nedir? Kimlere denir?

Az çok okuma yazma bilen hatta belli bir eğitim ve öğrenim görmüş, aruz ve hece ölçülerinin her ikisiyle de şiir yazabilen ama saz çalmasını bilmeyen halk şairi. Kalem şuarâsının bazı eserlerindeki dil tutumu ve üslubu divan şairlerininkine benzer.

Bayburtlu Zihni (1795/1800-1859), en tanınmış kalem şuarasıdır.