Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza (cc) hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, Ashabına, canımız ana ve babamıza, Mü’min Kardeşlerimize ve Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun..

Ana Hayat Yasamız Kur’an’ın kurallarıyla değil de, Kralların kurallarıyla amel eden Bel’am alimlerin fetvalarıyla ve destekleriyle Siyonistlere Başkent yapılmak istenen Kudüs-ü Şerif Şemsiyesi altında, yıkılmak ve yok edilmek istenen Mescid-i Aksamızdır.  

Kabe-i Muazzamamızdır! 

Mescid-i Nebevimizdir!

Batı Trakya’yı, Balkanları ve Türk Cumhuriyetlerini de içine alan Fas ile Pakistan arasındaki halkı Müslüman Ülkelerimizdir!

Dinimizdir! 

Canlarımızdır! 

Namuslarımızdır ve Gelecek Nesillerimizdir! 

Bu şer planlarını gerçekleştirmek adına yeryüzünün Mazlum Coğrafyasında hep Müslümanların kanları oluk oluk akıtılıyor!

Zahiri zaferlerini; Müslümanların kan ve gözyaşlarını kadehlerinin içkisi yaparak kutlamaya devam eden Siyonist İsrail’in Muhafızları Beşli Çeteyi durduracak ve Onları mağlup edecek güç;

“Bir de Allah’a ve Rasulüne (sav) gönülden boyun eğerek itaat edin ve sakın birbirinizle çekişmeyin; aksi halde korkuya kapılırsınız da, bütün heybet ve kuvvetiniz kaybolup gider. Ve en sıkıntılı anlarda bile zorluklara göğüs gererek sabredin! Unutmayın, Allah (cc), daima sabredenlerle beraberdir...”(Enfal S.46)

“İnkar edenler de; doğal olarak birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları, müttefikleri ve dostlarıdırlar. Eğer sizde kendi aranızda böyle organize olmuş güçlü ve etkin bir toplum oluşturmak için üzerinize düşeni yapmayacak olursanız, yeryüzünde baskı ve zulme dayalı rejimler boy gösterecek; kan ve gözyaşı asla dinmeyecek, bütün dünyayı korkunç bir fitne ve imansızlık akımı dalga dalga saracak ve böylece, büyük bir kargaşa, anarşi, yozlaşma ve fesat baş gösterecektir.” (Enfal S.73)

İlahi mesajlarının ışığında;

İmandır! İlimdir! Ameldir! 

Namazdır! Zekattır! 

Cihad yani var gücümüzle Hakk’ın hakimiyeti için çalışmaktır! 

Duadır! Sevgidir! Saygıdır! Birliktir! Kardeşliktir! Dayanışmaktır!

Yardımlaşmaktır! Güzel Ahlaktır! Ticarettir! Beşli Çetenin Mallarına Boykottur!Demirdir! 

Sabırdır ve Şehadettir! 

Ticaret ve ilmin neticesinde yetişecek dindar ve vatansever, güzel ahlaklı nesiller eliyle demiri  iyi kullanarak güçlendireceğimiz Milli Savunma Sanayimizdir!

“İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın!” ve -Devleti yaşat ki İnsan yaşasın- idealini gerçekleştirecek Hak ilkelerine dayalı Adil bir Devlettir! 

Güçlü bir İktidarla İstikrardır! İstiklaldir! 

Kısacası; kullara kulluğu bırakıp, sade ve sadece Allah’a Kul ve Resulü Önderimiz Hz.Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olmaktır! 

Gerisi teferruattır!

Bu ilkeleri tatbik etmeden sadece yazılarla, konuşmalarla, mitinglerle bu büyük tehlikeyi önlemek asla mümkün değildir!

Evet! İslam ve Müslüman düşmanlarına bir kere daha ilan ediyoruz ki!;

“Kanımız aksa! İlla Kudüs ve illa Mescid-i Aksa!”

‘’Zafer yakındır ve zafer İnananlarındır!’’

Allah (c.c), bu büyük savaşta, Müslümanların yar ve yardımcısı olsun! Amin.

Bu dua ve temennilerle; içimizdeki malum İsrailcilerin talimatlarıyla yüz yıl evvel Cuma’mızı Pazara çevirerek yasallaştırdıkları Cuma Tatili yasağının kalkması, Ayasofya’nın acilen açılması ve Siyonist işgallerin bizzat ellerimizle  sona erdirilmesi dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.

Salı akşamı saat 21:00’de Akit TV Canlı Yayını MİLLİ DİRİLİŞ Programında buluşmak üzere Allah’a emanet olun! 

Selâm ve dua ile..