Kasriye nedir? 

Divân şiirinde kasr (köşk) ile ilgili olarak yazılan kasidelerin genel adı. Dâriye adıyla da bilinir. Kasriye yeni yaptırılan bir kasr için yazılır ve o binayı över nitelikler taşır.

Daha çok kaside nazım şekliyle kaleme alınır. Bu tür kasidelerin nesip bölümünde yaptırılan kasırdan bahsedilip sonra o kasrın sahibi övülür.

Nedim'in Mustafa Paşa yalısı için yazdığı  kasidesi türün önemli örneklerinden biridir.