Klasik Türk edebiyatında caize(ihsan)

Eskiden şâirlerin yüksek mevkilerde bulunan kişilere sundukları medhiyeler karşılığında aldıkları hediyeye câize denirdi. Câize'ye "sıla, bahşiş, ihsân" adları da verilebilir. Câize genellikle para cinsinden olurdu.

Caizeyi anlatan bazı mısralar:

Kıymet-i şi'ri eden himmet-i şiir gibi pest

Şairin meskenet-i caize-cüyanesidir

(Lâ Edri)

Sözleri bir çürik akçe etmez

Caize almasa kalkıp gitmez

(Vehbi)