Kolüvyal nedir? Kolüvyal toprakların özellikleri nedir? Kolüvyal topraklar hangi bölgelerde görülür? Azonal topraklar nelerdir?

KOLÜVYAL TOPRAKLAR NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dağların eğimli yamaçlarından kopan toprak parçalarının  eğimin azaldığı dağ eteklerinde birikmesi ile oluşan  topraklardır. Bünyelerinde irili ufaklı taşlar bulunur. Kolüvyal  toprakların oluşabilmesi için dağ yamaçlarının bitki örtüsü  bakımında fakir olması gerekir. Eğer bitki örtüsü gür ise bitki  kökleri toprakları tutacağı için aşınma olayı gerçekleşmez. Bu topraklar sellerin etkili olduğu yerlerde iri taneli iken sel olayının etkili olmadığı dağ yamaçlarında daha ince tanelidir.  Ülkemizdeki Toros ve Kuzey Anadolu dağlarında bu topraklar yaygın olarak görülür.