Türkiye'deki havacılık yatırımları karşılığını alıyor: Uçuş ağı 20 yılda 5 kat arttı Türkiye'deki havacılık yatırımları karşılığını alıyor: Uçuş ağı 20 yılda 5 kat arttı

Kur'an-ı Kerim basım ve yayımına ilişkin kriterler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı..

Buna göre; mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, sesli, görüntülü elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim'lerin basım ve yayım kriterleri belirlendi.

BASIM ŞARTLARI
Kur'an-ı Kerim basımında saman kağıdı veya düşük kalite kağıt kullanılmayacak.

Düşük kalitede, ağır bileşenler içeren kötü kokulu mürekkep kullanılmayacak

Kanserojen, alerjen, insan sağlığına zararlı bileşen ve madde içeren mukavva, tutkal, yaldız, cilt bezi ve benzeri materyaller kullanılmayacak.

Mühür, onay aşamasına kadar basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere matbaada Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecek kriterlere sahip hafız bulundurulacak.

Eser sayfaları, basım işlemi sırasında baskı operatörü ve görevli hafız tarafından düzenli şekilde kontrol edilerek hatalı, çapaklı ve bozuk olanlar imha edilmek üzere ayrılacak.

Ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulmayacak.

Hatalı ve bozuk basım yapılan eserler, basım süresince uygun bir yerde toplu olarak muhafaza edilecek ve Kur'an adabına uygun bir şekilde geri dönüştürülecek.

MATBAALAR KOMİSYON TARAFINDAN DENETLENECEK
Basılan eserlerin bulunduğu koliler çift oluklu, taşınabilir ve dayanıklı malzemeden hazırlanarak koli üzerine 'Dikkat! Kur'an-ı Kerim' ibaresi, basımı yapan firma bilgileri ve içindeki yayınların adet, boy ve benzeri bilgileri yazılacak.

Baskı, kırım ve katlama makinesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarında, kaliteli, güvenilir ve gerekli donanıma sahip olacak.

Kur'an-ı Kerim basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecek komisyon tarafından denetlenecek.

KURUL ONAYI OLMADAN BASILMAYACAK
Basılan Kur'an-ı Kerim'lerin onaylanması sürecinde, son incelemede herhangi hata tespit edilmesi halinde, basılı eserlerde hatalı kısımlar başvuran tarafından düzeltilerek usulüne uygun basılacak, dijital eserler yayımdan kaldırılarak, düzeltildikten sonra yeniden yayınlanacak. Aksi halde basılı eserlerde ve dijital eserlerde onay ve mühür işlemi yapılmayacak.

Meal içeren eserler ile sesli meal içeren kare kodlu eserler, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'uygun' görüşü alındıktan sonra incelemeye alınacak.

Onaylanan eserden 2 adedi, muhafaza edilmek üzere Kurul'a gönderilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun onayı olmayan eserler basılıp yayınlanamayacak.

Onaylanan eserlere ekleme, çıkarma veya bir değiştirme yapılamayacak.

Esere ilişkin bandrol müracaatı yapılmadan önce Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan onay belgesi alınacak.