29.01.2021, 08:40

Kur'an'dan Kur'an istismarcılarına cevab! (1)

Bismillahirrahmanirrahıım

Doğumuyla şereflendiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimize Bizi ümmet kılan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

Geçen haftaki yazımızda ‘’Kur’anı Kerim Bize Yeter! Hadislere gerek yok’’ diyen bel’amlar yalan söylüyorlar! Evet, Kur’an-ı Kerim’in yalanlarını ve iftiralarını ortaya koyacak açık ve net Ayet-i Kerimelerini, sihirli ve yaldızlı sözlerle hipnotize ederek uyuttukları Mü’minler uyanıp, yüzlerine tükürmesin diye gizliyorlar!” demiştik!

“Biz Kuran’a İnanır Hadis Şeriflere İnanmayız!” fitnesiyle Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a) Efendimizi Hayatımızdan devre dışı bırakma gayret içinde olan bu sapkın sapıklara, yalancı ve müfterilere en güzel cevabı yine Kuranı Kerim vermektedir!

-Her gün Namazlarımızın her rekâtında okuduğumuz “Allahım, Bizi, (İman,İtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. Kendilerine, (fazlından ve ihsanından) nimet verdiğin kimselerin (Peygamberlerle velilerin, Sıddıkların ve Salihlerin) yoluna ilet!

( Hakkı gizlediklerinden, hakkı kabul etmeyip küfre saptıklarından) gazaba uğrayanların ve şaşırmış sapıkların yollarına değil! ( Fatiha Suresi6-7)(Amin= Allah'ım!...) İlahi mesajda geçen nimet verilenlerin yolu, Peygamberlerin yolu, Sıddıklar ve Salih Âlimlerin yolu olan Kuran ve Ehli Sünnet yolu Allah’a giden tek yoldur!

Bir kısmını bu hafta diğerlerini de gelecek hafta duyuracağımız Resûlallah Efendimize iman etmeden Onun Sünnetine danışmadan ve uymadan İslam Dininin yaşanamayacağını açık ifade eden Kuranı Kerim’deki ayetleri birlikte okuyalım;

(Resûlüm), Şöyle de: “-Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, hemen bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”( Ali İmran S.31)

“Andolsun, Allah'ın Resulünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.(Ahzab S.21)”

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”(Nisa S. 69)

“Kim Peygambere itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, bu seni üzmesin. Zira seni onlara zorlayıcı ve gözetici bir bekçi göndermedik”(Nisa S. 80)

“Nitekim size kendi içinizden öyle bir Elçi gönderdik ki; size ayetlerimizi okuyup tebliğ ediyor, sizi her türlü şirk ve günah kirlerinden arındırıp tertemiz yapıyor, size Kitabı ve Kitaptaki hükümlerin sebep ve amaçlarını kavrayarak, onları hayata uygulama anlamına gelen hikmeti öğretiyor ve daha bilmediğiniz nice şeyleri öğretecek.”(Bakara S. 151)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin ve (Kur’an’ı) dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal S.20)

Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği (bir konuda karar verdiği) zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için, artık o işlerinde kendi isteklerine (ve beklentilerine) göre (başka görüşleri) seçme ve tercih hakkı yoktur, olamaz! Kim Allah'a ve Resulü’ne isyan ederse (Ayet ve hadislerin açık hükümlerini çiğner ve kendi keyfince te’vil edip tersine çevirirse), işte gerçekten o, apaçık bir sapkınlıkla sapmıştır.” (Ahzab S.36)

“Hayır! İnanan bir insan, Allah’ın kanunlarına nasıl karşı gelebilir? Ey Muhammed! Rabbına (Zatıma) yemin olsun ki, onlar, aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda seni hakem tayin edip de, verdiğin hükme karşı içlerinde en ufak bir burukluk bile duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkları sürece, iman etmiş olamazlar! (Nisa S.65) gibi nice İlahi Mesajlarında Allah (c.c), Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin izinden gidilmeden, Örnek Alınmadan, O’na Saygı ve sevgi gösterilmeden Mümin olunamayacağını ve Kuranın asla anlaşılamayacağını ve Yaşanamayacağını tüm İnsanlığa açık ve net ilan etmektedir!

İnşallah Perşembe Akşamı Saat 21’de Sosyal Medyamızda ve Kanal 68 Tv’ deki sohbetimizde buluşmak üzerer Allah (c.c)’a emanet olunuz!

“Allahım! Bizi Sana ulaştıran doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluyla sana ulaştır! İlmiyle saptırttığı için gazaba uğrayanların, sapıkların ve sapmışların yollarına değil.” Amiin

Hak, adalet, ehliyet, merhamet, ilim, iman, irfan, İhsan, İhlas, edeb, terbiye ile eğitilecek Din ve Vatansever nesillerimizin kuracağı “Tam Bağımsız Süper Güç Türkiye” eliyle “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

Twitter: @sevkiyilmaz
Facebook: @sevkiyilmaztr

Facebook: @sevkiyilmaz1955
Instagram: instagram.com/sevkiyilmaztr

Yorumlar (5)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@