Bismillahirrahmanirrahıım

Bizleri insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu Dünya ve diğer Âlem sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerin zerresinin bile hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan Kabir Hayatımızda ve Ahiret ’in büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah (c.c)’a hamd ve Eşsiz Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun!

Ana hayat yasamız, değişmez ve asla değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan anayasamız Kur’an-ı Kerim okunmasın, anlaşılmasın, yaşanmasın ve yayılmasın diye İslam’i harflerimizin değiştirilmesine, dâhili ve harici menfur saldırılara, iftiralara rağmen Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e bağlılığı, sevgi ve saygısı önlenemedi ve asla da önlenemeyecek Elhamdülillah!

Yüz yıl evvel Kur’anı Kerim’in hayata mütealik hükümlerini ‘’şimdilik’’ yürürlükten kaldırdılar, ama yüreklerden asla sökemediler! Ve asla sökemeyecekler!

Ve Kitabımız Kur’an-ı Kerim indirildiğinden beri asırlardır saldırganlara Meydan okumaya devam ediyor;  ‘’Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimizden (Kur’an-ı Kerim’den) şüphe ediyorsanız ve (bu iddianızda) sadıklardan (ve samimi olanlardan) sanız; haydi Allah’tan başka hazır bulunan tüm güvendiklerinizi (yardıma) çağırın ve onun surelerine benzeyen bir sure (meydana) getirin (bakalım). (Ama bunu)Yapamazsınız ki (elbette) asla yapamayacaksınız; (öyle ise) kâfirler için hazırlanmış bulunan ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara S.23-24)

Dünya’da İncil’i ezberleyen hafız bir Papaz ve Tevrat’ı ezberleyen Hafız bir Haham duyuldu mu? Allah’ımızın gönderdiği şekilde tek bir Mukaddes İncil ve Tevrat yok ki ezberlenebilsin!

Ama Dünya’da ezberlenebilen ve Hafızları sayesinde korunan tek Kitab Kuranımız! Yıllarca Öğretmenlik yapan bir kişinin derslerde yıllarca okuttuğu (Tarih, Coğrafya, Edebiyat Matematik vs) Kitabını ezberleyemezken, beş-altı yaşlarında Arapça bilmeyen bir çocuğun 114 Sure 600 sayfa Kur’an-ı Kerim’i çok kısa bir zamanda ezberleyebilmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir?

“O’nu biz indirdik ve mutlaka biz koruyacağız!”(Hicr S.9 ) İlahi Mesajı bu teknolojik çağda mucize olarak tecelli etmiştir! Tüm Hafızlar yok edilse bile, ta ki kıyamet gününe kadar Kur’an-ı Kerim; CD’ler, flaş bellekler, bulut teknolojisiyle cloud’larda ebediyen muhafaza edilmeye ve hayatımızda olmaya devam edecektir Elhamdülillah!

Kur’an-ı Kerim; okuma yazma bilmeyen ve hayatta tek bir öğretmeni olmayan Hz. Muhammed (s.a) Efendimize indiği çağda; teyp, telefon vb. gibi kayıt aletleri yoktu! Cebrail (a.s) kalbine vahyettiği anda ezberleyip Ashabına aynı anda Ayet-i Kerime’leri okuması Kur’an-ı Kerim’in Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir?

Uzay İlimlerinin Astronominin olmadığı ve galaksilerin bilinmediği bir Çağda Kur’an-ı Kerim’in Kevni (kainatı anlatan) Ayetleriyle bugün bir çoğunun bile hala çözülemediği bilgileri anlatması O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir?

MR’ın, röntgenin olmadığı O çağda Kur’an-ı Kerim’in, Nur ve Mü’minun Surelerinde ana karnındaki yavrunun 9 ay geçireceği devrelerden bahsetmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir?

Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresindeki Miras Ayetlerinde anlatılan bölme, çarpa vs. hesapları çözebilecek kaç Matematik Profesörü vardı?!! Bugün bile Feraiz( Miras) ilmini bilen kaç Alim var!

Bütün bu ve bunlara ilave edilecek nice Kur’an Mucizesine rağmen İman etmiş gibi gözükerek Kur’an-ı Kerim’e salyalı ağızlarıyla saldıran İlahiyat Fakültesi maskeli Siyonizm’in Taşeronları Bel’amlar hala malum iftiralarına ve alçakça saldırılarına devam ediyorlar!

Hristiyanlar, 4 tane kişinin (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) bizzat kendilerinin yazdığı 4 ayrı İncilleri sorgulamazken bizdeki Papaz ve Haham kafalı Hocalara ne oluyor ki 14 asırdır tek bir harfi değişmemiş ve değiştirilememiş, dünyanın her yerinde aynı olan tek Kitap Ku’ran-ı Kerim’le uğraşıyorlar! İftira atıyorlar! Ve bu Yüce Kitaba kuduz köpekler gibi saldırıyorlar!

“Dileyen İman etsin! Dileyen de İnkâr!” Ayeti Kerimesin ifadesiyle her bir kişinin İman ve İnkâr özgürlüğü vardır! Ancak yalan, İftira, saldırı ve hakaret özgürlüğü hiçbir şahsa asla verilmemiştir!

Putlaştırdıkları ve kurtarıcı diye uydurdukları bir takım şahısların aleyhinde doğruları söylemek ve sevmediğini ifade etmek bile suç sayılıp insanlar cezaevlerine gönderilirken; Allah ve Resulü hakkında iftira atanlara, hakaret edenlere Kur’an-ı Kerim ve Sahih Hadisi Şeriflere saldıran Bel’amlar’a niçin sessiz kalınıyor niçin!? Bu sefil ve sefihler hala görevlerine niçin devam ettiriliyor? Niçin? Devlet kurumları nerde? İktidarımız ve Milli Muhalefetimiz nerde?

Kur’an’ın hükmünü geçersiz kılmak amacıyla ayetlerimize karşı mücadele edenlere gelince, onlar da tiksinti verici ve can yakıcı bir azaba mahkûm olacaklar! (Sebe S.5) Ve “Ayetlerimizi etkisiz bırakmak (artık gereksiz deyip geçersiz kılmak) için çaba harcayanlar var ya; işte onlar da azabın içine (atılmaya) hazır hale getirilmişlerdir. (Sebe S. 38)” İlahi Mesajlarıyla uyarılan şirk ve her türlü izm belaları gibi büyük musibet ve felaketler artmadan uyanıp tövbe etmeyi ve tedbir almayı Allah’ımız hepimize lütfetsin! Amiin!

İnşAllah, haftaya Hadis-i Şerif düşmanı diğer Bagi ve Şakilere karşı kaleme alacağımız yazımızda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz!

Hak, adalet, ehliyet, merhamet, ilim, iman, irfan, İhsan, İhlas, edeb, terbiye ile eğitilecek Din ve Vatansever nesillerimizin kuracağı “Tam Bağımsız Süper Güç Türkiye” eliyle “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

Twitter: @sevkiyilmaz
Facebook: @sevkiyilmaztr

Facebook: @sevkiyilmaz1955
Instagram: instagram.com/sevkiyilmaztr