Bir erkek ismi olarak kullandığımız Kurre  isminin anlamı nedir? Kurre  ne demektir?

Işık, tazelik, parlaklık, nur, ziya anlamına gelir. Mısır valiliği yapmış bir zatın adıdır.

KUR'AN AYETLERİNDE GEÇMEKTEDİR

Kur'ân-Kerîm'de Furkan Sûresi, âyet: 74 (sayfa: 367), Kasas Sûresi, âyet: 9 (sayfa: 385) ve Secde Sûresi, âyet: 17 (sayfa: 415)'de geçmektedir.

Kökeni: Arapça