Laterit toprak nedir? Laterit toprağın özellikleri nedir? Laterit toprak hangi bölgelerde görülür? Zonal topraklar nelerdir?

LATERİT TOPRAK NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Demir ve alüminyum seskioksitler toprakta bol miktarda birikmiştir ve bunlar toprakta sürekli olarak kalıcı materyallerdir,

Sıcak iklim şartlarının hüküm sürmesinden dolayı, yeğin olarak devam eden bakteriyal faaliyet, organik artıkların ve/veya humusun tamamen ayrışmasına ve topraktan uzaklaşmasına y0l açmıştır; o bakımdan toprakta organik madde ya yok ya da son derece azdır,

Demir seskioksitin mevcudiyetinden dolayı toprak kırmızı renklidir. Bu sahalarda hüküm süren pedojenik rejim lateritleşmedir. Silikat kil minerallerinin taşınması, Latasolların plastikliğinin nisbeten düşük olmasına ve toprağın önemli ölçüde gözenekli olmasına sebebiyet vermiştir. Bundan böyle yağmur

suları, toprak dahilinde çabucak sızmaktadır. Hakiki Latasoller, sadece sıcak ve nemli bölgelerde bulunur; bu bölgeler, tropikal nemli-kurak ve nemli ekvatoral iklim şartlarının hüküm sürdüğü alanlardır. Kırmızımsı-sarı Podzolik topraklarda da Lateritleşmenin etkisi görülmesine rağmen, bu toprakları latasol olarak sınıflandırmak mümkün değildir.