Mavihastalık nedir? TDK'ye göre anlamı

Kalbi ikiye ayıran bölmenin bozulması sonucu temiz ve kirli kanın birbirine karışmasıyla ortaya çıkan hastalık.

Nasıl yazılır?

TDK'ye göre kelimenin doğru yazılışı "mavihastalık" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

 Renk adlarıyla kurulan hastalık adları bitişik yazılır.